Giữa hồ nước trong xanh
Đôi thiên nga đang lội
Trong chiều xuân thanh bình
Khó ai chia cắt nổi

Trong rừng cây chấp chới
Đôi chim xanh chuyền cành
Đang nói gì chim hỡi
Mà rộn ràng nắng xuân

Sao em nỡ để anh
Một mình bên hồ vắng
Hết nhìn chim chuyền cành
Nhìn thiên nga lướt sóng

Thèm được làm ánh nắng
Rọi chiếu khắp thế gian
Đến tận miền xa thẳm
Cho đời bớt cô đơn

Giá được làm cánh chim
Bay đến cùng mọi ngả
Tìm mùa xuân êm đềm
Cho đời không lạnh giá

Vẫn một mình như thế
Bên hồ chiều nắng xuân
Ngắm chim bay về tổ
Bùi ngùi anh nhớ em

Sao em nỡ để anh
Bên hồ xanh vắng vẻ
Sao trời chẳng công minh
Để cho đời đơn lẻ


22-5-1982

Nguồn: Rằng thương nhau cho trọn (thơ), Đỗ Quý Doãn, NXB Thông tin và truyền thông, 2017