Lâu nay ta vẫn tin ngươi là vị thần công minh
Và những mũi tên của ngươi hiệu nghiệm
Những mũi tên thần bắn vào tim bao người đang tìm kiếm
Tình yêu - hạnh phúc lứa đôi
Để gắn những cuộc đời
Cho họ thành chồng, thành vợ
Mà giờ đây sao ngươi lại nỡ
Bắn vào tim ta một lần nữa
                                              Tên thần?


11-3-1983
Thần A-mua (Amour): Tức thần Ái tình

Nguồn: Rằng thương nhau cho trọn (thơ), Đỗ Quý Doãn, NXB Thông tin và truyền thông, 2017