Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
2 bài trả lời: 2 bản dịch
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2014 21:39

宴王使君宅題其二

泛愛容霜發,
留歡蔔夜閑。
自吟詩送老,
相勸酒開顏。
戎馬今何地,
鄉園獨舊山。
江湖墮清月,
酩酊任扶還。

 

Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 2

Phiếm ái dung sương phát,
Lưu hoan bặc dạ nhàn.
Tự ngâm thi tống lão,
Tương khuyến tửu khai nhan.
Nhung mã kim hà địa,
Hương viên độc cựu sơn.
Giang hồ đoạ thanh nguyệt,
Mính đính nhậm phù hoàn.

 

Dịch nghĩa

Thích bừa thì chịu được mái tóc sương,
Ham vui tính cho tới hết đêm.
Tự mình, thơ tiễn cái già đi,
Cùng vui, rượu làm sắc mặt rạng rỡ.
Chiến tranh giờ ở nơi nào,
Vườn nơi làng chỉ còn có núi cũ.
Trăng trong rớt nơi sông hồ,
Say khướt nhờ người giắt về.


(Năm 768)

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Yêu khách không phân tuổi
Đêm lành mở tiệc vui
Thơ ngâm già chẳng nghĩ
Rượu uống mặt cùng tươi
Giặc giã còn đầy đất
Quê hương xa một trời
Mặt hồ, trăng sáng rụng
Say tuýt mặc thây đời


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ham thích lơ tóc bạc,
Nán vui tới sáng ngày.
Tự ngâm, thơ tiễn lão,
Cùng chuốc, rượu nở mày.
Loạn lạc giờ đâu đó,
Vườn làng, núi cũ đây.
Sông hồ trăng thanh rớt,
Nhờ người giắt khi say.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời