Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2014 21:39

宴王使君宅題其二

泛愛容霜發,
留歡蔔夜閑。
自吟詩送老,
相勸酒開顏。
戎馬今何地,
鄉園獨舊山。
江湖墮清月,
酩酊任扶還。

 

Yến Vương sứ quân trạch đề kỳ 2

Phiếm ái dung sương phát,
Lưu hoan bặc dạ nhàn.
Tự ngâm thi tống lão,
Tương khuyến tửu khai nhan.
Nhung mã kim hà địa,
Hương viên độc cựu sơn.
Giang hồ đoạ thanh nguyệt,
Mính đính nhậm phù hoàn.

 

Dịch nghĩa

Thích bừa thì chịu được mái tóc sương,
Ham vui tính cho tới hết đêm.
Tự mình, thơ tiễn cái già đi,
Cùng vui, rượu làm sắc mặt rạng rỡ.
Chiến tranh giờ ở nơi nào,
Vườn nơi làng chỉ còn có núi cũ.
Trăng trong rớt nơi sông hồ,
Say khướt nhờ người giắt về.


(Năm 768)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Yêu khách không phân tuổi
Đêm lành mở tiệc vui
Thơ ngâm già chẳng nghĩ
Rượu uống mặt cùng tươi
Giặc giã còn đầy đất
Quê hương xa một trời
Mặt hồ, trăng sáng rụng
Say tuýt mặc thây đời


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ham thích lơ tóc bạc,
Nán vui tới sáng ngày.
Tự ngâm, thơ tiễn lão,
Cùng chuốc, rượu nở mày.
Loạn lạc giờ đâu đó,
Vườn làng, núi cũ đây.
Sông hồ trăng thanh rớt,
Nhờ người giắt khi say.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thích đại thì yêu mái tóc sương,
Ham vui tính hết cả đêm trường.
Tự mình thơ tiễn già đi mất,
Sắc mặt rạng ngời vui rượu tràn.
Chiến địa nơi nào nay có nhỉ,
Chỉ còn núi cũ có vườn làng.
Trăng trong rớt rụng sông hồ chiếu,
Say khướt nhờ người giắt vượt đàng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ông rộng thương nuôi anh đầu bạc,
Trong tiệc vui có được đêm nhàn.
Tiễn tuổi già ngâm tràn thơ phú,
Khuyến khích nhau, rượu đó cứ vui!
Nhung binh nay vẫn nhiều nơi,
Vườn quê, núi cũ buồn côi không mình.
Giang hồ trăng sáng buồn tênh,
Uống say mặc kệ đời đành vần xoay.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Yêu khách nên tóc sương chịu được
Mở tiệc vui giữ khách đêm nhàn
Thơ tiễn già tự ngâm tràn
Khuyên nhau uống mãi mặt càng vui tươi
Chiến tranh nay ở nơi nào vậy
Vườn quê chỉ còn núi cũ thôi
Trăng thanh rớt xuống hồ rồi
Ta đà say khướt nhờ người dìu đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời