Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:55

宴戎州楊使君東樓

勝絕驚身老,
情忘發興奇。
座從歌妓密,
樂任主人為。
重碧拈春酒,
輕紅擘荔枝。
樓高欲愁思,
橫笛未休吹。

 

Yến Nhung Châu Dương sứ quân đông lâu

Thắng tuyệt kinh thân lão,
Tình vong phát hứng kỳ.
Toà tùng ca kỹ mật,
Lạc nhiệm chủ nhân vi.
Trọng bích niêm xuân tửu,
Khinh hồng phách lệ chi.
Lâu cao dục sầu tứ,
Hoành địch vị hưu xuy.

 

Dịch nghĩa

Vượt qua được cái sợ của thân già,
Và quên mệt nên hứng lạ nổi lên.
Ca sĩ ngồi đầy phòng,
Cùng với chủ nhân vui vẻ.
Rượu xuân xanh đậm luôn tay rót,
Trái vải hồng nhẹ tay bóc vỏ.
Trên lầu cao bỗng nổi lên lòng buồn,
Vì tiếng sáo chưa thấy ngưng thổi.


(Năm 765)

Nhung Châu là tên cũ của Tử Châu, nay là huyện Nghi Tân, Tứ Xuyên.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Chẳng ngại thân già cả,
Quên tình, hứng lạ vung.
Chật phòng những ca sĩ,
Với chủ nhân vui cùng.
Rượu xuân thẫm luôn nhắp,
Vải ngon bóc vỏ hồng.
Lầu cao lòng buồn tới,
Tiếng địch chưa thấy ngừng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tiệc lớn lao thân già kinh ngạc
Quên tình riêng hứng khác nổi lên
Trong toà ca kĩ ngồi bên
Vui vầy cùng với bạn hiền chủ nhân
Nâng mừng ly rượu xuân xanh đậm
Nhón tay thon bóc chậm vải hồng
Lầu cao bỗng chợt thấy buồn
Nỉ non tiếng sáo đang buông không ngừng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vượt qua nổi sợ của thân già,
Quên mệt hứng thơ lạ bật ra.
Ca sĩ ngồi đầy phòng tiệc rượu,
Chủ nhân vui vẻ cùng với ta.
Rượu xuân xanh đậm luôn tay rót,
Trái vải phớt hồng tay bóc qua.
Bỗng nổi lòng buồn trên gác vút,
Vì nghe tiếng sáo thổi miền xa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời