Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2015 11:04

宴胡侍禦書堂

江湖春欲暮,
牆宇日猶微。
暗暗書籍滿,
輕輕花絮飛。
翰林名有素,
墨客興無違。
今夜文星動,
吾儕醉不歸。

 

Yến Hồ thị ngự thư đường

Giang hồ xuân dục mộ,
Tường vũ nhật do vi.
Ám ám thư tịch mãn,
Khinh khinh hoa nhứ phi.
Hàn lâm danh hữu tố,
Mặc khách hứng vô vi.
Kim dạ Văn tinh động,
Ngô sài tuý bất quy.

 

Dịch nghĩa

Trên sông, hồ mùa xuân như vào lúc cuối,
Trong nhà ngày vẫn vắng vẻ.
Mờ mờ sách vở chất đầy,
Nhè nhẹ cánh hoa bay.
Danh của chức hàn lâm thật là đẹp,
Cái hứng thú của khách làm văn không bị cản trở.
Đêm nay có sao văn chiếu,
Bọn ta say không trở về nhà.


(Năm 768)

Lời tự: “Lý thượng thư Chi Phương, Trịnh bí giám Thẩm đồng tập, quy tự vận” 李尚書之芳、鄭秘監審同集歸字韻 (Thượng thư Lý Chi Phương, bí thư giám Trịnh Thẩm cùng dự, lấy vần quy).

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông hồ xuân gần hết,
Nhà cửa ngày vắng hoe.
Cánh hoa bay nhè nhẹ,
Sách vở bỏ bề bề.
Hàn lâm danh rạng vẻ,
Mặc khách hứng chẳng nề.
Đêm nay sao văn chiếu,
Bọn ta say không về.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sông hồ như lúc cuối mùa xuân,
Vắng vẻ trong nhà ngày vẫn gần.
Sách vở chất đầy mờ ánh sáng,
Cánh hoa nhè nhẹ bay ngoài sân.
Hàn lâm danh chức thật là đẹp,
Hứng thú khách văn không cản ngăn.
Sao chiếu đêm nay văn đẩu hiện,
Bọn ta say chẳng về nhà thân.

11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sông, hồ, xuân đã muộn,
Tường, nhà, ánh nhật mờ.
Sách đầy nhà bề bộn,
Tơ hoa bay nhẹ qua.
Hàn lâm danh tiếng lớn,
Khách văn đầy hứng thơ.
Đêm nay sao văn rộn,
Uống say chẳng muốn về.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sông hồ xuân như vào lúc cuối
Tường nhà trong nắng chiếu lờ mờ
Chất đầy sách vở âm u
Rụng rơi nhè nhẹ cánh hoa bay ngoài
Chức hàn lâm danh oai thật đúng
Khách văn chương cao hứng trong tầm
Đêm nay lấp lánh sao Văn
Bọn ta say khướt đều không về nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời