Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/04/2015 18:38

春遠

肅肅花絮晚,
菲菲紅素輕。
日長唯鳥雀,
春遠獨柴荊。
數有關中亂,
何曾劍外清。
故鄉歸不得,
地入亞夫營。

 

Xuân viễn

Túc túc hoa nhứ vãn,
Phi phi hồng tố khinh.
Nhật trường duy điểu tước,
Xuân viễn độc sài kinh.
Số hữu Quan Trung loạn,
Hà tằng Kiếm Ngoại thanh.
Cố hương quy bất đắc,
Địa nhập Á Phu dinh.

 

Dịch nghĩa

Ban chiều cánh hoa gấp gấp,
Sắc hồng nhẹ nhàng rung.
Ngày dài chỉ có bày sẻ,
Xuân xa một mình trong nhà cỏ.
Nơi Quan Trung loạn mãi rồi,
Kiếm Ngoại làm sao mà yên cho được.
Làng cũ đã không thể trở về,
Vùng đó thành dinh của tướng Chu Á Phu.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cánh hoa tối gấp gấp,
Vẻ hồng nhẹ xinh xinh.
Ngày dài cùng chim sẻ,
Nhà cỏ xuân một mình.
Quan Trung còn loạn lạc,
Kiếm Ngoại sao yên lành.
Quê cũ chẳng về được,
Dinh Á Phu biến thành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cánh hoa gấp gấp ban chiều,
Nhẹ nhàng hồng sắc rung đều gió lay.
Chỉ còn bày sẻ ngày dài,
Một mình nhà cỏ xuân nay xa vời.
Nơi Quan Trung loạn mãi rồi,
Ở nơi Kiếm Ngoại sao đời yên cho.
Làng xưa không thể về lo,
Vùng này dinh tướng Á Phu lâu rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc buổi chiều cánh hoa ngay ngắn
Sắc hồng sơ sài ánh nhẹ nhàng
Ngày dài bầy sẻ bay sang
Xuân xa nhà cỏ một mình ẩn cư
Nơi Quan Trung can qua loạn mãi
Kiếm Ngoại làm sao lại yên vui
Quê nhà không thể về rồi
Dinh Á Phù hiện tạm thời đóng quân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời