Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 21/10/2008 21:26

春水生其二

一夜水高二尺強,
數日不可更禁當。
南市津頭有船賣,
無錢即買繫籬傍。

 

Xuân thuỷ sinh kỳ 2

Nhất dạ thuỷ cao nhị xích cường,
Sổ nhật bất khả cánh cấm đương.
Nam thị tân đầu hữu thuyền mại,
Vô tiền tức mãi hệ ly bàng.

 

Dịch nghĩa

Mỗi đêm nước dâng lên hai thước
Trong vài ngày nữa khó có thể chống chọi được
Ở đầu bến nơi chợ nam, có bán thuyền
Mà không có tiền mua để buộc bên hàng rào


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Trung Thông

Mỗi đêm hai thước nước dâng
Mấy ngày không thể chống cùng nước lên
Bến sông Nam Thị bán thuyền
Không tiền mua chiếc buộc bên bờ rào


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, tr.176, NXB Văn Học 1962
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Một đêm mức nước dâng hai thước
Đà này vài ngày chống sao được
Chợ nam đầu bến bán thuyền đầy
Tiền đâu mua thuyền bên rào buộc?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Mỗi đêm nước dâng hai thước cao,
Trong vài hôm chống chọi cách nào.
Đầu bến chợ Nam nhiều thuyền bán,
Không tiền mua một buộc bên rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Mỗi đêm, hai thước thuỷ triều lên
Mấy bữa chống đương liệu chẳng bền
Đầu bến chợ Nam thuyền bán sẵn
Không tiền mua gấp buộc rào bên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Một đêm nước dâng hai tấc cao,
Mấy ngày chẳng biết phải làm sao.
Chợ nam đầu bãi có thuyền bán,
Nếu sẵn tiền mua, cột cạnh rào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mỗi một đêm triều dâng hai thước
Trong vài ngày là nước tràn lên
Chợ nam có bán nhiều thuyền
Tiền đâu mua để buộc bên hàng rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Mỗi đêm nước lớn dâng vài thước
Liên tiếp vài hôm chống cách nào
Đầu bến chợ nam thuyền có bán
Có tiền mua buộc cạnh bờ rào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dâng nước mỗi đêm hai thước cao,
Đà này vài bữa nữa ra sao?
Chợ nam đầu bến thuyền đang bán,
Không có tiền mua buộc cạnh rào

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nước dâng hai thước mỗi đêm,
Trong vài ngày nữa khó êm, hiễm nghèo.
Bến nam có bán thuyền chèo
Chẳng tiền mua để buộc theo hàng rào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời