Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 30/03/2015 23:10

春水生其一

二月六夜春水生,
門前小灘渾欲平。
鸕鷀鸂鶒莫漫喜,
吾與汝曹俱眼明。

 

Xuân thuỷ sinh kỳ 1

Nhị nguyệt lục dạ xuân thuỷ sinh,
Môn tiền tiểu thán hỗn dục bình.
Lộ tư khê sắc mạc mạn hỉ,
Ngô dữ nhữ tào câu nhãn minh.

 

Dịch nghĩa

Đêm mồng sáu tháng hai con nước dâng,
Trước cửa cái bãi nhỏ muốn tràn ra.
Cò vạc sếu kia chớ mừng bừa,
Ta với bọn mi mắt đều sáng cả.


Bài này làm năm 761. Các nhà nghiên cứu thơ Đỗ Phủ nhận thấy rằng sau khi đến Thành Đô, Đỗ Phủ thích làm thơ tứ tuyệt và thường đem khẩu ngữ vào thơ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mồng sáu tháng hai con nước về,
Trước cửa vũng nhỏ dâng tràn trề.
Cò vạc sếu kia chớ mừmg hão,
Tao giống chúng bay, mắt lành nghề!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mồng sáu tháng hai con nước dâng,
Trước nhà bãi nhỏ muốn tràn dần.
Sếu cò cùng vạc đừng mừng hão,
Ta với bọn bay mắt sáng thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tháng hai đêm sáu nước dâng,
Trước vùng bãi nhỏ đầy dần nước lên.
Sếu cò vạc chớ mừng hên,
Ta mi mắt sáng hai bên đều cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nước xuân dâng tháng hai đêm sáu
Trước cửa thác tuôn muốn lặng bình
Cò vạc kia chớ vội mừng
Ta và mi mắt sáng trưng cùng đều.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời