Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 15:24, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 28/10/2005 04:26

春宿左省

花隱掖垣暮,
啾啾棲鳥過。
星臨萬戶動,
月傍九霄多。
不寢聽金鑰,
因風想玉珂。
明朝有封事,
數問夜如何。

 

Xuân túc tả tỉnh

Hoa ẩn dịch viên mộ,
Thu thu thê điểu qua.
Tinh lâm vạn hộ động,
Nguyệt bạng cửu tiêu đa.
Bất tẩm thinh kim thược,
Nhân phong tưởng ngọc kha.
Minh triêu hữu phong sự,
Sổ vấn dạ như hà?

 

Dịch nghĩa

Chiều, hoa núp bóng ven đường tả dịch
Chim bay về cất tiếng kêu thu thu
Sao chiếu trên vạn nóc nhà nhấp nháy
Trăng dọi qua chín tầng mây vằng vặc
Không ngủ, nghe tiếng khoá vàng
Gió thổi, tưởng tiếng nhạc ngựa
Sớm mai làm bài tấu dâng lên
Vua hỏi: đêm nay như thế nào?


(Năm 758)

Tả tỉnh tức môn hạ tỉnh, nhà quan, thường ở phía trái của điện chính nên gọi là tả tỉnh. Đỗ Phủ làm tả thập di, thuộc môn hạ tỉnh.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Nguyễn Lưu

Vườn chiều núp bóng hoa
Ríu rít lũ chim qua
Vạn nóc tia sao nháy
Chín mây ánh nguyệt loà
Thức nghe chìa khoá rít
Gió vẳng tiếng chuông hoà
Mai sớm dâng bài tấu
Hỏi han chuyện tối qua


Nguồn: Đường thi tuyển dịch, NXB Thuận Hoá, 1997
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Sau tường hoa ẩn náu
Lảnh lót chim hót ca
Muôn nhà sao chiếu tỏ
Trời mây toả trăng ngà
Thao thức nghe tiếng khoá
Gió vờn tưởng nhạc xa
Ngày mai vào triều tấu
Hỏi thăm chuyện đêm qua?

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Chim đậu kêu thu thít,
Chiều, hoa nép dịch tường.
Sao ngời chiếu vạn hộ,
Trăng rọi chín tầng suông.
Thao thức nghe khoá ngọc,
Gió như rộn tiếng chuông.
Sáng mai thư kể lại,
Hỏi mãi chuyện đêm trường.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Chiều về, hoa núp vườn cung,
Vù vù, chim đến đậu cùng vườn đây.
Vạn nhà lấp lánh sao đầy,
Vầng trăng rọi chín tầng mây chập chùng.
Khoá vàng, chẳng ngủ, nghe rung,
Gió như nhạc ngựa chập chùng nơi đâu.
Sớm, đem bài tấu vào chầu,
Vua rằng: ‘’Đêm có gì đâu, hãy trình.‘’

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vườn bộ chiều hoa náu,
Ríu rít chim bay đậu.
Sao hiện ngàn nhà rung,
Trăng soi chín tầng thấu.
Không ngủ nghe khoá vàng,
Gió đưa tưởng nhạc tấu.
Sáng mai viết sớ tâu,
“Có gì để báo cáo?”

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa ẩn mình bên tường đêm tối
Chim gọi nhau í ới bay qua
Sao trời trên vạn nóc gia
Chín từng mây bạc trăng ngà sáng soi
Tiêng lách cách khoá ngoài không ngủ
Gió lao xao lại tuởng ngọc kha
Tấu chương mai sớm đưa ra
Trình bày sự việc đêm qua thế nào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chiều ven Tả Dịch núp lùm hoa,
Cất tiếng chim về ríu rít qua.
Trên vạn nóc nhà sao nhấp nháy,
Trăng soi vằng vặc chín tầng mây.
Khoá vàng nghe tiếng vì không ngủ,
Âm nhạc tưởng ngựa gió thổi lùa.
Mai sớm dâng lên một sớ tấu,
Đêm nay vua hỏi: ngủ làm sao?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời