Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:38

春日江村其四

扶病垂朱紱,
歸休步紫苔。
郊扉存晚計,
幕府愧群材。
燕外晴絲卷,
鷗邊水葉開。
鄰家送魚鱉,
問我數能來。

 

Xuân nhật giang thôn kỳ 4

Phù bệnh thuỳ chu phất,
Qui hưu bộ tử đài.
Giao phi tồn vãn kế,
Mạc phủ quý quần tài.
Yến ngoại tinh ti quyển,
Âu biên thuỷ diệp khai.
Lân gia tống ngư miết,
Vấn ngã số năng lai.

 

Dịch nghĩa

Ngừa bệnh có tua màu đỏ,
Về nghỉ đi trên rêu thẫm.
Nơi ngụ bên ngoài thành giữ được cái kế lúc về già,
Trong toà tỉnh, thấy ngượng với các bậc tài ba.
Chim én bên ngoài đang cuộn tơ,
Và chim nước bên bờ đang rẽ lá.
Nhà hàng xóm có lễ thả ba ba,
Có mời ta mấy lần tới dự.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trị bệnh có giải tía,
Đi về bước trên rêu.
Vùng quê, kế lui sẵn,
Toà tỉnh, kẻ tài bêu.
Cuốn tơ én làm tổ,
Bờ lá chim nước khêu.
Hàng xóm lễ thả cá,
Mấy lần có tới kêu.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Để chữa bệnh treo dây thao đỏ
Về nghỉ hưu rêu cỏ bước lên
Ngoại ô nhà có kế riêng
Trong toà quan tỉnh thẹn hiềm cao nhân
Én bên ngoài cuộn dần tơ ráo
Âu bên ao huyên náo vào ra
Xóm giềng lễ thả ba ba
Nể tình nên có mời ta vài lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Có tua ngừa bệnh đỏ hồng,
Nghỉ hưu rêu thẫm chốn đồng bước lên.
Ngoại thành ở có kế riêng,
Trong toà quan tỉnh ngượng hiền tài ba.
Bên ngoài én cuộn tơ già,
Bên bờ chim nước rẽ đường lá qua.
Nhà bên lễ thả ba ba,
Có qua dự lễ mời ta mấy lần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời