Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 17/04/2015 21:37

春日江村其三

種竹交加翠,
栽桃爛熳紅。
經心石鏡月,
到面雪山風。
赤管隨王命,
銀章付老翁。
豈知牙齒落,
名玷薦賢中。

 

Xuân nhật giang thôn kỳ 3

Chủng trúc giao gia thuý,
Tài đào lạn mạn hồng.
Kinh tâm Thạch kính nguyệt,
Đáo diện Tuyết sơn phong.
Xích quản tuỳ công mệnh,
Ngân chương phó lão ông
.
Khởi tri nha xỉ lạc,
Danh điếm tiến hiền trung.

 

Dịch nghĩa

Trồng trúc cho thêm màu xanh,
Ươm đào cho màu hồng đỏ thắm.
Để tỏ lòng có trăng nơi gò Thạch kính,
Để mát mặt có gió núi Tuyết sơn.
Ống đỏ theo lệnh công,
Văn thư bạc trao cho ông già.
Há biết rằng răng đã rụng rồi,
Mà trong tờ đề bạt còn có tên.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Trồng trúc cho xanh thẫm,
Ươm đào để thêm hồng.
Tuyết sơn, gió mát mặt,
Thạch kính, trăng ghê lòng.
Ngân chương trao ông lão,
Xích quản theo lệnh công.
Đã biết răng rơi rụng,
Lệnh bổ, tên có trong.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thêm màu xanh nên đà trồng trúc
Lại trồng đào cho rực màu hồng
Tỏ lòng có Thạch Kính trăng
Hiu hiu mát mặt gió vùng Tuyết Sơn
Cán bút đỏ vua ban mệnh lệnh
Nhưng thảo chương do lão ông trình
Người già đã rụng hết răng
Nhục thay đề bạt nêu danh rõ ràng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Trồng tre thêm cảnh màu xanh,
Ươm đào hồng đỏ cho cành thắm tươi.
Tỏ lòng Thạch kính trăng ngời,
Mát người có gió núi đồi Tuyết sơn.
Tuỳ theo bút đỏ lệnh công,
Trao văn thư bạc cho ông lão trình.
Biết chăng răng đã rung rinh,
Mà tên đề bạt có mình ở trong.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời