Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 21:32

春日江村其二

迢遞來三蜀,
蹉跎有六年。
客身逢故舊,
發興自林泉。
過懶從衣結,
頻游任履穿。
藩籬無限景,
恣意買江天。

 

Xuân nhật giang thôn kỳ 2

Đề điệu lai Tam Thục,
Sa đà hữu lục niên.
Khách thân phùng cố cựu,
Phát hứng tự lâm tuyền.
Quá lãn tòng y kết,
Tần du nhiệm lý xuyên.
Phiên ly phả hữu hạn,
Tư ý hướng giang thiên.

 

Dịch nghĩa

Lếch thếch tới vùng Tam Thục,
Thế mà lần lữa đã được sáu năm rồi.
Làm kiếp người sống nhờ may gặp được các bạn cũ,
Thấy hứng thú nơi núi rừng.
Đi ra ngại cài áo,
Tản bộ xỏ chân vào đôi guốc.
Nếu rào dậu ngăn cản tầm mắt,
Muốn có hứng thơ thì cứ hướng lên trời cao thôi.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lếch thếch tới Tam Thục,
Thế mà sáu năm rồi.
Kiếm sống nhờ bạn cũ,
Gây hứng chốn núi đồi.
Đi ra áo biếng mặc,
Tản bộ guốc một đôi.
Rào dậu ngăn hứng thú,
Cứ việc ngẩng trông trời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng Tam Thục xa xôi cũng tới
Lần lữa hoài nay mới sáu năm
Quê người mừng gặp bạn thân
Nên nơi rừng suối cũng dần hứng lên
Ra ngoài biếng cài manh áo nát
Ham dạo chơi nên rách cả giầy
Rào không ngăn cảnh bên ngoài
Nên ta mặc sức ngắm trời ngắm sông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Tam Thục xa là đây
Lần lửa ba năm đầy.
Thân khách gặp bạn cũ
Suối rừng được vui vầy.
Ra ngoài biếng cài cúc
Dạo chơi rách cả giày
Rào không ngăn tầm mắt
Mặc sức ngắm trời mây.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lôi  thôi Tam Thục tới vùng,
Thế mà được sáu năm trường trải qua.
Sống nhờ may gặp bạn xưa,
Lại thêm hứng thú ở nơi núi rừng.
Đi ra ngại khoát áo lưng,
Bước đi đôi guốc tiện từng xỏ chân.
Nếu rào ngăn cản mắt tầm,
Hứng thơ muốn có hướng cằm trời cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời