Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 25/01/2010 22:14

春日江村其一

農務村村急,
春流岸岸深。
乾坤萬里眼,
時序百年心。
茅屋還堪賦,
桃源自可尋。
艱難賤生理,
飄泊到如今。

 

Xuân nhật giang thôn kỳ 1

Nông vụ thôn thôn cấp,
Xuân lưu ngạn ngạn thâm.
Càn khôn vạn lý nhãn,
Thì tự bách niên tâm.
Mao ốc hoàn kham phú,
Đào nguyên tự khả tầm.
Gian nan tiện sinh lý,
Phiêu bạc đáo như câm (kim).

 

Dịch nghĩa

Ngày vào vụ nên xóm xóm bận rộn,
Dòng nước xuân chảy, bờ xa tít tắp.
Trong trời đất này, có thể đưa mắt nhìn tới vạn dặm,
Thời vụ cho trồng trọt là mối quan tâm suốt đời người.
Nóc nhà tranh vừa vặn đủ đóng thuế,
Nơi đây ta có thể coi là tự tìm thấy Nguồn Đào vậy.
Trước kia đã vì miếng ăn đã gặp khó khăn,
Trôi nổi ngày nay đến chỗ này.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Bờ bờ sông xoáy lở
Xóm xóm ruộng đương cày
Muôn dặm nhìn trời đất
Trăm năm uổng tháng ngày
Nguồn Đào nào cảnh đẹp?
Mái cỏ gợi thơ hay
Sinh kế lòng không thiết
Long đong mãi đến rày


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996.
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Thôn thôn vào vụ vội vàng,
Bờ bờ nước chảy an nhàn dòng sâu.
Đất trời vạn dặm xanh mầu,
Trăm năm, thời vụ hàng đầu quan tâm.
Mái tranh vui thú vô ngần,
Nguồn Đào có thể trong tầm tay ta.
Cuộc đời vất vả đến già,
Nổi trôi đưa đẩy, nay ra thế này...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xóm xóm lo vào vụ,
Bờ bờ nước xuân sâu.
Đất trời nhìn vạn dặm,
Bốn mùa đời lo âu.
Mái tranh đủ đóng thuế,
Nơi đây thấy nguồn đào.
Tới giờ hết phiêu bạc,
Kiếm sống vất vả sao!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lo vụ mùa thôn thôn bận rộn
Bờ bờ sâu sông cuộn nước trôi
Bao la vạn dặm đất trời
Nhà nông thời vụ suốt đời quan tâm
Mái tranh nghèo còn ngâm thơ phú
Cảnh Đào Nguyên thường trú trong tâm
Gian nan sống vẫn khó khăn
Vẫn là trôi giạt kiếm ăn đến giờ.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Mùa màng làng thôn bận
Nước xuân dẫy bờ cơi
Mắt trông vời vạn dặm
Thời vụ lo suốt đời.
Nhà tranh trời phú bẩm
Đào Nguyên vẫn tìm tòi
Khó khăn sửa ngay ngắn
Tới nay vẫn nổi trôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xóm làng bận rộn mùa màng,
Nước dòng xuân chảy bờ tràn tít xa.
Đất trời vạn dặm bao la,
Suốt đời thời vụ chính là mối lo.
Nóc tranh đủ đóng thuế mà!
Nơi đây có thể coi là Đào Nguyên.
Gian nan sinh kế mọi miền,
Ngày nay trôi nổi đến riêng chỗ này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời