春日憶李白

白也詩無敵,
飄然思不群。
清新庾開府,
俊逸鮑參軍。
渭北春天樹,
江東日暮雲。
何時一樽酒,
重與細論文?

 

Xuân nhật ức Lý Bạch

Bạch dã thi vô địch,
Phiêu nhiên tứ bất quần.
Thanh tân Dữu khai phủ,
Tuấn dật Bão tham quân.
Vị bắc xuân thiên thụ,
Giang Đông nhật mộ vân.
Hà thì nhất tôn tửu,
Trùng dữ tế luân văn?

 

Dịch nghĩa

Thơ Lý Bạch không có ai là địch thủ,
Tứ thơ phơi phới, nhẹ nhàng không ai bằng được.
Trong sáng, mới mẻ, giống như thơ của Dữu khai phủ,
Hào hùng phiêu dật, giống như thơ của Bão tham quân.
Lúc này tôi đang ngắm hàng cây dưới trời xuân tại Vị Bắc,
Thì bạn đang ở trong bóng mây chiều ở Giang Ðông.
Biết bao giờ được cùng nhau uống một chén rượu,
Và bàn kỹ về thơ văn?


(Năm 746)

Đỗ Phủ và Lý Bạch quen nhau ở Lạc Dương. Ít lâu sau Lý Bạch đi Giang Đông, Đỗ Phủ về Trường An. Về sau hai người không còn gặp lại nhau nữa. Đỗ Phủ làm bài này khi về Trường An.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Làm thơ hay không ai hơn Bạch
Thi tứ cao phân cách mọi người
Như thơ họ Dữu sáng tươi
Hào hùng họ Bão sáng ngời chất thơ
Tôi đang ngắm cây bờ sông Vị
Ông Giang đông đang ngó mây chiều
Bao giờ nâng chén phiêu phiêu
Bên nhau bàn luận đủ điều văn chương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Tế Xương

Bác Lý thi tiên của chẳng phàm
Chiều xuân phơi phới khí nham nham
Hùng hồn nào kém văn thầy Tín
Tuấn dật còn hơn giá phủ Tham
Nghe phách như đàn người Vị Bắc
Trông mây dường vẻ khách Giang Nam
Ngày nào lại được cùng say tỉnh
Sẽ hỏi thơ kia thuở trước làm


Nguồn: Đường thi quốc âm cổ bản, NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, 2017
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thơ Bạch không người địch
Ý thơ cao vô song
Mới như quan họ Dữu
Tựa họ Bảo thơ hùng
Tôi ngắm cây sông Vị
Ông mây chiều Giang Đông
Đến bao giờ cụng chén
Bàn kỹ về văn chương?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Văn thơ Lý Bạch quả hơn người,
Phơi phới tứ thơ, nhẹ thảnh thơi.
Trong sáng mới như thơ Dữu phủ,
Hào hùng phiêu dật Bão tham mưu.
Cây xuân Vị Bắc đang trông ngắm,
Mây phủ Giang Ðông bóng tối trời.
Chén rượu bao giờ cùng được uống,
Thơ văn bàn kỹ với cùng người.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (14 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2]