Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/05/2015 22:43

春夜峽州田侍禦長史津亭留宴,得筵字

北斗三更席,
西江萬里船。
杖藜登水榭,
揮翰宿春天。
白髮煩多酒,
明星惜此筵。
始知雲雨峽,
忽盡下牢邊。

 

Xuân dạ Giáp Châu Điền thị ngự trưởng sử Luật Đình lưu yến, đắc diên tự

Bắc Đẩu tam canh tịch,
Tây giang vạn lý thuyền.
Trượng lê đăng thuỷ tạ,
Huy hàn túc xuân thiên.
Bạch phát phiền đa tửu,
Minh tinh tích thử diên.
Thuỷ tri vân vũ giáp,
Hốt tận Hạ Lao biên.

 

Dịch nghĩa

Tại tiệc, vào lúc canh ba sao Bắc Đẩu còn hiện,
Nơi sông phía tây có con thuyền vạn dặm tới đậu.
Chống gậy leo lên nhà trên mặt nước,
Múa bút ở lại với một bầu trời vui.
Tóc trắng nên kiêng không uống rượu nhiều,
Sao vằng vặc khiến nhớ tiếc bữa tiệc này.
Mới biết rằng mây mưa nơi kẽm,
Bỗng biết ngay từ gần Hạ Lao tới.


(Năm 768)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Canh ba bày tiệc sao Bắc hiện,
Vạn dặn thuyền đậu bến sông tây.
Thuỷ tạ chống gậy tới đây,
Dưới trời tươi đẹp vung cây bút thần.
Đầu đã bạc càng buồn rượu lắm,
Sao sáng ngời càng đắm tiệc này.
Trong kẽm mưa gió mới hay,
Hạ Lao xa thẳm bỗng bay tới rồi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tiệc lúc canh ba Bắc Đẩu còn,
Tây sông tới đậu một thuyền con.
Lên nhà chống gậy leo trên nước,
Múa bút bầu trời vui vẻ hơn.
Tóc trắng nên kiêng không uống rượu,
Sao trời vằng vặc nhớ hôm nay.
Mây mưa mới biết trời nơi kẽm,
Bỗng biết Hạ Lao gần tới ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Sao Bắc đẩu canh ba tại tiệc
Trên sông tây có các con thuyền
Gậy leo lên sàn nhà trên
Bút vung ở lại xuân thiên vui vầy
Tóc đã trắng rượu nay không lắm
Sao sáng làm nhớ đậm tiệc này
Mây mưa vùng kẽm vừa hay
Chợt từ biên ải Hạ Lao bay vào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời