Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 18/04/2015 18:22

赤甲

卜居赤甲遷居新,
兩見巫山楚水春。
炙背可以獻天子,
美芹由來知野人。
荊州鄭薛寄書近,
蜀客郗岑非我鄰。
笑接郎中評事飲,
病從深酌道吾真。

 

Xích Giáp

Bốc cư Xích Giáp thiên cư tân,
Lưỡng kiến Vu sơn, Sở thuỷ xuân.
Chá bối khả dĩ hiến thiên tử,
Mỹ cần do lai tri dã nhân.
Kinh Châu Trịnh, Tiết ký thi cận,
Thục khách Khích, Sầm phi ngã lân.
Tiếu tiếp lang trung, bình sự ẩm,
Bệnh tòng thâm chước đạo ngô chân.

 

Dịch nghĩa

Lại một lần nữa dọn nhà tới Xích Giáp,
Nơi đây thấy cả mùa xuân của núi Vu lẫn sông Sở.
Có thể phơi lưng để dâng lên nhà vua,
Rau cần non từ đó hiểu được lòng người đồng ruộng.
Ông Trịnh, ông Tiết đều ở Kinh Châu, gửi thư thì rất gần,
Ông Khích, ông Sầm vẫn đang ở Thục, thì đâu có gần tôi.
Cười nhận chén rượu từ quan lang trung và quan bình sự,
Uống nhiều thêm bệnh nói lên những điều chân thành.


(Năm 767)

Xích Giáp thuộc huyện Phụng Tiết, tỉnh Tứ Xuyên.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Xích Giáp lại thêm một lần dời,
Thấy cả non Vu, núi Sở thôi.
Chú mõ mới hay, ngọn cần biếu,
Nhà vua dâng hiến, lưng vẫn phơi.
Trịnh, Tiết Kinh Châu thơ gửi tới,
Khích, Sầm đất Thục chẳng gần nơi.
Cười nhận lang trung ly rượu chúc,
Uống nhiều, thêm bệnh rõ cái tôi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vùng Xích Giáp dọn nhà tới ở
Thấy núi Vu, sông Sở mùa xuân
Nướng lưng dâng sức minh quân
Nhà nông chăm bón rau cần mới ngon
Trịnh, Tiết ở Kinh non thân mật
Khích, Sầm ngay đất Thục sơ giao
Tươi cười nhận rượu quan trao
Thân đang mang bệnh, uống vào lời ngay.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lần nữa dọn nhà tới Xích Giáp,
Núi Vu sông Sở thấy mùa xuân.
Phơi lưng dâng sức lên vua chúa,
Hiểu được lòng người rau ruộng cần.
Trịnh, Tiết, Kinh Châu, thư dễ đến,
Khích, Sầm, ở Thục, tớ đâu gần.
Tươi cười nhận rượu quan bình sự,
Thân bệnh uống nhiều nói lẽ chân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời