社日兩篇其一

九農成德業,
百祀發光輝。
報效神如在,
馨香舊不違。
南翁巴曲醉,
北雁塞聲微。
尚想東方朔,
詼諧割肉歸。

 

Xã nhật lưỡng thiên kỳ 1

Cửu nông thành đức nghiệp.
Bách tự phát quang huy.
Báo hiệu thần như tại,
Hinh hương cựu bất vi.
Nam ông Ba khúc tuý,
Bắc nhạn tái thanh vi.
Thượng tưởng Đông Phương Sóc,
Khôi hài cát nhục quy.

 

Dịch nghĩa

Chín nghề nông đã thành nền nếp,
Trăm cách lễ đều rỡ ràng cả.
Như chứng tỏ có thần hiện,
Hương thơm cũ không có bỏ sót.
Ông già phía nam say rượu xứ Ba,
Nhạn bắc kêu tiếng nho nhỏ ở nơi biên giới.
Còn nghĩ tới Đông Phương Sóc,
Chọc cười sau khi chia thịt về.


(Năm 767)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Nghề nông đã đi vào nền nếp,
Trăm kiểu lễ bái rỡ ràng rồi.
Dấu hiệu thần linh như hiển hiện,
Hương hoa theo lệ dâng hẳn hoi.
Vùng nam Ba ông lão say khướt,
Phía bắc ải, nhạn kêu thóp thoi
Còn nhớ tới ông Đông Phương Sóc,
Chia thịt về xong thích chọc cười.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Chín nghề nông đã thành nền nếp
Lễ trăm phương đều rất rỡ ràng
Thần linh hiển hiện đàng hoàng
Hương thơm ngày cũ là không sai lầm
Già xứ Ba phía nam say rượu
Nhạc bắc kêu nhỏ yếu ngoài biên
Đông Phương Sóc nghĩ tới liền
Chọc cười chia thịt huyên thuyên khi về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chín nghề nông đã thành nền,
Rỡ ràng trăm cách lễ đền đều hay.
Có thần như tỏ hiện ngay,
Hương còn không bỏ sót ngày xưa thơm.
Ông già Ba, rượu say hơn,
Tiếng kêu nhạn bắc nghe hờn biên cương.
Đông Phương Sóc nghĩ tới thường,
Sau khi chia thịt cửa vương chọc cười.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời