舍弟觀歸藍田迎新婦,送示兩篇其二

楚塞難為別,
藍田莫滯留。
衣裳判白露,
鞍馬信清秋。
滿峽重江水,
開帆八月舟。
此時同一醉,
應在仲宣樓。

 

Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 2

Sở tái nan vi biệt,
Lam Điền mạc trệ lưu.
Y thường phán bạch lộ,
An mã tín thanh thu.
Mãn giáp trọng giang thuỷ,
Khai phàm bát nguyệt chu.
Thử thì đồng nhất tuý,
Ưng tại Trọng Tuyên lâu.

 

Dịch nghĩa

Anh ở Sở, thuộc biên giới, chia tay bịn rịn,
Em về Lam Điền chớ có nán lại lâu.
Chia tay trong tiết bạch lộ,
Hy vọng vào mùa thu trong này.
Nước sông dâng cao khắp vùng kẽm,
Thuyền sẽ căng buồm vào tháng tám.
Vào lúc đó sẽ cùng say với nhau,
Muốn sảy ra nơi lầu của Trọng Tuyên.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùng Sở buồn chia tay,
Lam Điền chớ lần lữa.
Sương trắng lúc chia tay,
Thu trong chờ yên ngựa.
Sông lớn, nước triều dâng,
Tháng tám, buồm thuyền mở.
Lúc này nên cùng say,
Lầu Trọng Tuyên muốn ở.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vùng biên anh ở Sở chia tay,
Em tới Lam Điền chớ nán lâu.
Chia biệt trong ngày thu bạch lộ,
Sáng trong hy vọng mùa thu này.
Nước sông dâng khắp cao vùng kẽm,
Thuyền sẽ căng buồm tháng tám nay.
Say với nhau cùng ngay lúc đó,
Xảy ra nơi ở Trọng Tuyên lầu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Ải đất Sở khách xem khó ở,
Nơi Lam Điền chớ nấn ná lâu.
Áo quần móc trắng thấm vào,
Yên ngựa ướt đẫm thu cao đến rồi.
Đường đất Giáp sông ngòi thực lắm,
Giương buồm lên tháng tám thuyền đi.
Nay mai cùng uống li bì,
Lầu Vương Xán đợi ta về gặp nhau.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Khó chia tay nơi biên đất Sở
Về Lam Điền thì chớ nán lâu
Áo quần ngăn móc thấm sâu
Yên cương ngựa báo mùa thu trong lành
Nước sông dâng khắp vùng có kẽm
Thuyền sẽ giương buồm tháng tám này
Gặp nhau lúc đó sẽ say
Lầu Trọng Tuyên chính là nơi tương phùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời