舍弟觀歸藍田迎新婦,送示兩篇其一

汝去迎妻子,
高秋念卻回。
即今螢已亂,
好與雁同來。
東望西江永,
南遊北戶開。
卜居期靜處,
會有故人杯。

 

Xá đệ Quan quy Lam Điền nghênh tân phụ, tống thị lưỡng thiên kỳ 1

Nhữ khứ nghênh thê tử,
Cao thu niệm khước hồi.
Tức kim huỳnh dĩ loạn,
Hảo dữ nhạn đồng lai.
Đông vọng tây giang vĩnh,
Nam du bắc hộ khai.
Bốc cư kỳ tĩnh xứ,
Hội hữu cố nhân bôi.

 

Dịch nghĩa

Em ra đi đón vợ con,
Khi thu sang nhớ mà trở lại.
Ngay giờ đây đom đóm đã bay đầy,
Hay nhất là cùng với nhạn mà quay về.
Nhìn sang phía đông, thấy sông tây xa,
Đi về phương nam, cửa nơi phương bắc mở.
Tìm nơi yên lành mà ở,
Hẹn có chén rượu của người xưa.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Em đi đón vợ, con,
Trở lại, mùa thu nhớ.
Giờ đây đom đóm đầy,
Hãy về cùng nhạn nọ.
Ngóng đông, sông tây xa,
Về nam, cửa bắc mở.
Chén rượu hẹn người xưa,
Chọn chỗ yên mà ở.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Em đã ra đi đón vợ con,
Thu sang em nhớ việc cho tròn.
Giờ đây đom đóm bay đầy ngõ,
Về lại nhạn cùng nhiệm vụ tròn.
Tây ngóng đông sông xa thẳm thấy,
Về nam phương bắc cửa nơi còn.
Tìm nơi yên tĩnh lành mà ở,
Hẹn với cố nhân chén rượu nồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Em ra đi đón vợ con,
Cuối thu lo liệu sẽ còn về quê.
Giờ đây đom đóm tứ bề,
Có theo chim nhạn cùng về hay không?
Nhìn về Đông, Tây Giang chảy miết,
Em xuống Nam, cửa Bắc mở nhìn.
Chọn nơi yên tĩnh an nhàn,
Rượu đây nâng chén cố nhân xin mời.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Em ra đi vợ con em đón
Khi thu sang nhớ sớm quay về
Bây giờ đom đóm đầy hè
Tốt hơn cùng nhạn mà về lại đây
Nhìn sang đông sông Tây chảy xiết
Em về nam cửa bắc anh trông
Chọn nơi yên tĩnh hanh thông
Hẹn nhau chén rượu tương phùng cố nhân.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời