舍弟觀赴藍田取妻子到江陵,喜寄其三

庾信羅含俱有宅,
春來秋去作誰家。
短牆若在從殘草,
喬木如存可假花。
卜築應同蔣詡徑,
為園須似邵平瓜。
比年病酒開涓滴,
弟勸兄酬何怨嗟。

 

Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 3

Dữu Tín, La Hàm câu hữu trạch,
Xuân lai thu khứ tác thuỳ gia.
Đoản tường nhược tại tòng tàn thảo,
Kiều mộc như tồn khả giả hoa.
Bốc trúc ưng đồng Tưởng Hủ kính,
Vi viên tu tự Thiệu Bình qua.
Tỉ niên bệnh tửu khai quyên trích,
Đệ khuyến huynh thù hà oán ta.

 

Dịch nghĩa

Dữu Tín, La Hàm đều có nhà ở cả,
Thế mà xuân về thu qua lại ở nhà ai.
Tường thấp hầu như còn đó theo với cỏ tàn,
Cây như vẫn sống có thể cho mượn hoa.
Chọn trúc những mong giống như lối vào nhà Tưởng Hủ,
Làm vườn muốn theo kịp với dưa của Thiệu Bình.
Những năm gần đây vì bệnh nên rượu uống nhỏ giọt,
Nhưng nếu gặp thì em mời anh chuốc nào có than!


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dữu Tín, La Hàm đều có nhà
Lại náu nhà ai những năm qua.
Tường thấp như còn cùng với cỏ,
Cây cao vẫn đó có thêm hoa.
Muốn như Tưởng Hủ lối trồng trúc
Mong giống Thiệu Bình vườn ươm dưa.
Năm nay vì bệnh thường kiêng rượu,
Em mời anh uống cứ sa đà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Dữu Tín, La Hàm cũng có nhà,
Nhà ai lại ở mấy thu qua?
Hầu như tường thấp còn theo cỏ,
Vẫn sống cây như cho mượn hoa.
Tưởng Hủ lối vào chọn giống trúc,
Thiệu Bình theo kịp dưa vườn nhà.
Gần đây vì bệnh nên kiêng rượu,
Nếu gặp em anh nào có tha!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Dữu Tín, La Hàm đều nhà ở
Xuân qua thu lại ngụ nhà ai
Cỏ tàn tường thấp còn hoài
Cây như vẫn sống giả hoa được nào
Chọn trúc tựa lối vào Tưởng Hủ
Làm vườn theo kịp Thiệu Bình dưa
Gần đây bệnh, rượu uống thưa
Em mời rượu, anh làm vừa lòng em.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời