舍弟觀赴藍田取妻子到江陵,喜寄其一

汝迎妻子達荊州,
消息真傳解我憂。
鴻雁影來連峽內,
鶺鴒飛急到沙頭。
嶢關險路今虛遠,
禹鑿寒江正穩流。
朱紱即當隨彩鷁,
青春不假報黃牛。

 

Xá đệ Quan phó Lam Điền thủ thê tử đáo Giang Lăng, hỉ ký kỳ 1

Nhữ nghinh thê tử đạt Kinh Châu,
Tiêu tức chân truyền giải ngã ưu.
Hồng nhạn ảnh lai liên giáp nội,
Tích linh phi cấp đáo sa đầu.
Nghiêu quan hiểm lộ kim hư viễn,
Vũ tạc hàn giang chính ổn lưu.
Chu phát tức đương tuỳ thái nghích,
Thanh xuân bất giả báo Hoàng Ngưu.

 

Dịch nghĩa

Em đón vợ con đến Kinh Châu,
Tin tức truyền đúng làm anh hết lo.
Bóng hồng, nhạn đến liền nhau trong vùng kẽm,
Chim tu hú bay vội tới nơi đầu sông.
Núi cao đường khó nay cách xa rồi,
Vua Vũ vạch sông lạnh chảy thẳng dòng.
Dây thao đỏ có ngay sau chim nghích sặc sỡ,
Xuân xanh không cần báo cho núi Hoàng Ngưu.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Em đón vợ con tới châu Kinh,
Tin đưa như thế thoả lòng anh.
Theo về trong kẽm thoáng hồng nhạn,
Vội tới đầu sông bay tích linh.
Nghiêu đóng đường hiểm giờ xa tít,
Vũ khới nước sông nay chảy thành.
Tua đỏ bám sau cột buồm quạ,
Hoàng ngưu chẳng đợi báo tin xanh.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vợ con em đón đến Kinh Châu,
Tin tức truyền làm anh hết rầu.
Hồng nhạn liền nhau trong nội kẽm,
Tích linh bay vội bến sông đầu.
Núi cao đường khó nay xa cách,
Vua Vũ vạch sông lạnh thẳng sâu.
Thao đỏ có sau thuyền lữ khách,
Xuân xanh không báo núi Vàng Trâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Kinh Châu đón vợ con về
Tin truyền đúng thực khỏi lo, khỏi phiền.
Bóng hồng nhạn Lam Điền đã lại,
Chim chìa vôi bay gấp tới đầu sông.
Đường quan sơn hiểm trở, lại mênh mông
Nhờ Hạ Vũ đường thông, sông đã ổn.
Dải ấn đỏ nay mai rồi sẽ đến
Xuân tới anh sẽ vượt bến Hoàng Ngưu.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đón vợ con Kinh Châu đã tới
Tin tức truyền đúng khỏi lo âu
Kẽm kia hồng nhạn liền nhau
Chìa vôi bay vội tới đầu bãi sông
Đường hay núi nay không cách trở
Sông xuôi nhờ vua Vũ chỉnh chuyên
Dây thao đỏ có tuỳ thuyền
Xuân xanh thực sự báo truyền Hoàng Ngưu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời