Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 09/04/2015 21:58

舍弟占歸草堂檢校聊示此詩

久客應吾道,
相隨獨爾來。
孰知江路近,
頻為草堂回。
鵝鴨宜長數,
柴荊莫浪開。
東林竹影薄,
臘月更須栽。

 

Xá đệ Chiêm quy thảo đường kiểm hiệu, liêu thị thử thi

Cửu khách ưng ngô đạo,
Tương tuỳ độc nhĩ lai.
Thục tri giang lộ cận,
Tần vi thảo đường hồi.
Nga áp nghi trưởng số,
Sài kinh mạc lãng khai.
Đông lâm trúc ảnh bạc,
Lạp nguyệt cánh tu tài.

 

Dịch nghĩa

Kiếp sống ta là thân khách mãi,
Chỉ có em là cùng theo ta.
Ai biết đường sông gần,
Thường đi về nhà cỏ.
Ngỗng vịt nên cho sinh sản nhiều,
Gai góc chớ để tràn lan.
Rừng đông bóng trúc nhạt,
Tháng chạp nên lo trồng thêm.


(Năm 763)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Đời ta chịu lang bạt,
Riêng em đi theo cùng.
Ai biết đường sông vắn,
Nhà cỏ về để trông.
Ngỗng, vịt nên tăng số,
Gai góc cắt sạch không.
Rừng đông bóng trúc nhạt,
Tháng chạp nên lo trồng.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sống đời lữ khách thân ta,
Chỉ em cùng có theo ta khắp trời.
Đường sông ai biết gần rồi,
Đường về nhà cỏ thường hồi đi qua.
Ngỗng gà sinh sản nhiều ra,
Góc gai dọn sạch chớ mà tràn lan.
Rừng đông bóng trúc nhạt tàn,
Nên trong tháng chạp lo hàng trồng thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Phận lữ khách đời ta nó thế,
Đi theo anh thực chỉ có em.
Đường sông chèo cũng gần thêm,
Nhà cỏ thăm hỏi em quen đến rồi!
Lũ vịt nước chắc hồi này lắm,
Cửa sài ta vẫn đóng cài luôn.
Rừng đông bóng trúc chập chờn,
Tháng chạp này phải trồng thêm mấy hàng!


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Kiếp sống ta là thân khách mãi
Theo cùng ta thì chỉ có em
Biết rành đường sông đi gần
Thường về nhà cỏ đỡ đần cho ta
Ngỗng vịt nên cho ra sinh sản
Gai góc thì chớ để lan tràn
Rừng đông bóng trúc đã tàn
Tháng chạp em nhớ vài hàng trồng thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời