15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/10/2008 02:46

越王樓歌

綿州州府何磊落,
顯慶年中越王作。
孤城西北起高樓,
碧瓦朱甍照城郭。
樓下長江百丈清,
山頭落日半輪明。
君王舊蹟今人賞,
轉見千秋萬古情。

 

Việt Vương lâu ca

Miên Châu châu phủ hà lỗi lạc,
Hiển Khánh niên trung Việt Vương tác.
Cô thành tây bắc khởi cao lâu,
Bích ngoã chu manh chiếu thành quách.
Lâu hạ trường giang bách trượng thanh,
Sơn đầu lạc nhật bán luân minh.
Quân vương cựu tích kim nhân thưởng,
Chuyển kiến thiên thu vạn cổ tình.

 

Dịch nghĩa

Thủ phủ của Miên Châu, Tứ Xuyên sao mà nổi bật như thế,
Lầu này là do Việt vương cho xây vào năm Hiển Khánh.
Nơi phía tây bắc của cái thành cô đơn nổi lên một lầu cao,
Ngói biếc sườn đỏ chiếu thành quách sáng rực.
Dưới lầu con sông trong dài chảy quanh đến trăm trượng,
Đầu núi chiều tà còn nửa vành sáng.
Vết cũ của nhà vua, người đời nay thưởng thức,
Hiện rõ ra mối tình trước sau sẽ dài ngàn năm


(Năm 762)

Lời tự: "Thái tông tử Việt vương Trinh vi Miên Châu chế sứ, tác đài vu châu thành tây bắc" 太宗子越王貞為綿州刺史,作臺於州城西北 (Con của Đường Thái Tông tên Trinh, tước Việt vương, lúc đó giữ chức chế sứ ở Miên Châu, cho xây ở phía tây bắc châu thành).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Dinh thự châu Miên sang trọng thật!
Đức ông Việt Vương hồi trước cất!
Góc thành Tây Bắc một lầu cao,
Ngói biếc, mành son, hoa cả mắt!
Sông dài dưới lầu trăm trượng trong!
Ác chìm đỉnh núi nửa vừng hồng!
Dấu xưa vua chúa nay ta ngắm!
Sau trước nghìn thu một tấm lòng!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Châu Miên dinh thự đẹp khó sánh,
Vua Việt cho xây năm Hiển Khánh.
Tây bắc một thành lầu chót cao,
Mành châu, ngói biết thành rực ánh.
Trường giang trăm trượng dưới lầu trong,
Đỉnh núi Ác rơi khuất nửa vòng.
Dấu tích vua xưa, nay thưởng thức,
Mối tình thiên cổ vẫn còn trông.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Dinh thự châu Miên, trông diễm tuyệt,
Xây năm Hiển Khánh thời vua Việt.
Góc thành Tây Bắc sừng sửng lầu,
Thành khoe cửa son cùng ngói biếc.
Trường giang trăm trượng chảy bên lầu,
Tà dương nửa chiếc khuất sau đồi.
Dấu tích vua xưa, người nay ngắm,
Mối tình vạn cổ trải ngàn thâu.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Thủ phủ Miên Châu, đứng sừng sững,
Đời Hiển Khánh, Việt vương cho dựng.
Tây bắc thành quạnh, một lầu cao,
Ngói biếc sườn son, thành quách hửng.
Dưới lầu trăm trượng chảy sông dài,
Đầu núi chiều tà, nửa miếng soi.
Dấu cũ vua xưa, người nay ngắm,
Trước sau tình thắm đến muôn đời.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thành Miên châu nguy nga hiện diện
Do Việt vương năm Hiển khánh xây
Lầu vươn lên phía thành tây
Ngói xanh rui đỏ hây hây dáng hồng
Dưới chân lầu là sông trăm trượng
Mặt trời chiều nửa vướng sau non
Dầu xưa vua chúa vẫn còn
Người sau thưởng thức chứa chan cảm tình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thủ phủ Miên Châu nổi bật nay,
Việt vương Hiển Khánh dựng lầu này.
Lầu cao tây bắc thành trơ trọi,
Ngói biếc sườn son rực chiếu ngày.
Lầu dưới sông dài trăm trượng chảy,
Chiều tà đầu núi nửa vành bày.
Dấu xưa vua chúa, đời nay ngắm,
Hiện rõ mối tình ngàn thuở dài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời