Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 08/03/2014 10:46

院中晚晴懷西郭茅舍

幕府秋風日夜清,
澹雲疏雨過高城。
葉心朱實看時落,
階面青苔先自生。
復有樓臺銜暮景,
不勞鐘鼓報新晴。
浣花溪裏花饒笑,
肯信吾兼吏隱名。

 

Viện trung vãn tình hoài tây quách mao xá

Mạc phủ thu phong nhật dạ thanh,
Đạm vân sơ vũ quá cao thành.
Diệp tâm chu thực khan thì lạc,
Giai diện thanh đài tiên tự sinh.
Phục hữu lâu đài hàm mộ cảnh,
Bất lao chung cổ báo tân tình.
Hoãn Hoa khê lý hoa nhiêu tiếu,
Khẳng tín ngô kiêm lại ẩn danh.

 

Dịch nghĩa

Gió thu nơi toà huyện, cả ngày lẫn đêm đều mát,
Mây nhẹ mưa bụi bay qua thành.
Trái đỏ trong lòng lá thấy lúc rụng,
Rêu xanh mặt thềm tự mọc lên.
Lại có lâu đài vươn lên trong cảnh đẹp,
Chuông trống không ngưng báo ngày mới.
Bên suối Hoãn Hoa hoa cười rộ,
Hẳn tin ta vừa ở ẩn kiêm làm quan!


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Dinh tướng ngày đêm gió mát thay
Qua thành mây loãng rắc mưa bay
Lá buông quả chín từng khi rụng
Thềm rải rêu xanh mấy lớp dày
Chuông trống nghe ra trời sắp tạnh
Lâu đài in nổi bóng về tây
Tha hồ bên suối hoa cười khách:
"Vừa ẩn, vừa quan, gớm mặt thày"


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Toà huyện ngày đêm gió mơn man,
Thành cao, mây mỏng mưa buông màn.
Lòng lá đỏ tươi nghe trái rụng,
Mặt thềm xanh biếc thấy rêu lan.
Lầu gác xiên chiều thường thấy có,
Trống chuông báo tạnh vẫn nghe quen.
Bên suối Hoãn Hoa, hoa cười ngất,
Ông này vừa ẩn lại làm quan!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Toà huyện ngày đêm thu mát thay,
Qua thành mây nhẹ mưa mờ bay.
Lá trùm trái chín mùi khi rụng,
Thềm mặt rêu xanh mọc lớp dày.
Chuông trống không ngừng ngày mới tới,
Vươn lên cảnh đẹp có lâu đài.
Hoãn Hoa bên suối hoa cười rộ,
Vừa ẩn kiêm quan nể mặt thầy!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thu trong phủ gió ngày đêm mát,
Mây nhẹ trôi, mưa lướt qua thành.
Theo thời, lá rụng đã đành,
Trước thềm, rêu tự phủ xanh mọc dầy.
Cảnh chiều trên lâu đài yên lặng,
Đất mới yên chuông trống nhắc ta.
Hoa cười bên bến Quán Hoa,
Làm quan ở ẩn khó mà gồm hai.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Gió doanh trại ngày đêm đều mát
Mây nhẹ mưa lất phất qua thành
Rụng rơi trái đỏ lá buông
Trước tiên tự mọc rêu xanh trên thềm
Trong cảnh chiều vươn lên lầu các
Ngày tạnh rồi trống gác báo tin
Hoa cười khe Hoãn ngả nghiêng
Vì tin ta gã quan kiêm ẩn mình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời