Sông rộng nổi cột cao,
Mây dài chia núi đứt.
Việt Thuỷ cát bụi liền,
Kinh Man mưa gió giựt.
Nhạn sải mỏ ngậm lau,
Vượn kêu nơi cành cụt.
Tô Tần áo rách bươm,
Chưa về, còn du thuyết.

tửu tận tình do tại