Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 16:07

遠遊(江闊浮高凍)

江闊浮高凍,
雲長出斷山。
塵沙連越巂,
風雨暗荊蠻。
雁矯銜蘆內,
猿啼失木間。
弊裘蘇季子,
曆國未知還。

 

Viễn du (Giang khoát phù cao đống)

Giang khoát phù cao đống,
Vân trường xuất đoạn sơn.
Trần sa liên Việt Thuỷ,
Phong vũ ám Kinh Man.
Nhạn kiểu hàm lô nội,
Viên đề thất mộc gian.
Tệ cừu Tô Quý Tử,
Lịch quốc vị tri hoàn.

 

Dịch nghĩa

Cột cao nổi trên dòng sông rộng,
Đám mây dài tuôn lên từ dãy núi đứt đoạn.
Cát bụi liền với quận Việt Thuỷ,
Nơi vùng nam Kinh Châu này mưa gió đen ngòm.
Chim nhạn tít trên cao mỏ ngậm cỏ lau,
Vượn rú nơi cành cụt.
Áo cừu rách tả tơi của Tô Quý Tử,
Thế mà cứ đi khắp các nước chưa biết quay về.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Sông rộng nổi cột cao,
Mây dài chia núi đứt.
Việt Thuỷ cát bụi liền,
Kinh Man mưa gió giựt.
Nhạn sải mỏ ngậm lau,
Vượn kêu nơi cành cụt.
Tô Tần áo rách bươm,
Chưa về, còn du thuyết.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nổi trên sông rộng cột cao,
Từ non đứt đoạn tuôn trào đám mây.
Bụi trần Việt Thuỷ cát đầy,
Đen ngòm mưa gió vùng này Kinh Châu.
Nhạn cao chim ngậm cỏ lau,
Vượn nơi cành cụt kêu gào khắp nơi .
Tô Tần áo rách tả tơi,
Thế mà đi khắp đất trời chưa nguôi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cột nổi cao trên dòng sông rộng
Đám mây dài cuồn cuộn từ non
Quận Việt Tuỷ cát bụi gần
Gió mưa u ám Kinh Man rầu rầu
Nhạn trên cao cỏ lau mỏ ngậm
Vượn hú nơi cành ngắn cây cằn
Tô Quý Tử áo cừu nhăn
Còn đi khắp nước chưa lần về quê.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời