Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch
Từ khoá: Lưu Bị (8) hoài cổ (143) Tam Quốc (55)

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:07, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/06/2006 03:29

詠懷古跡其四-永安宮,先主廟

蜀主窺吳幸三峽,
崩年亦在永安宮。
翠華想像空山裡,
玉殿虛無野寺中。
古廟杉松巢水鶴,
歲時伏臘走村翁。
武侯祠屋常鄰近,
一體君臣祭祀同。

 

Vịnh hoài cổ tích kỳ 4 - Vĩnh An cung, Tiên Chủ miếu

Thục chúa khuy Ngô hạnh Tam Giáp,
Băng niên, diệc tại Vĩnh An cung.
Thuý hoa tưởng tượng không sơn lý,
Ngọc điện hư vô dã tự trung.
Cổ miếu sam tùng sào thuỷ hạc,
Tuế thì phục lạp tẩu thôn ông.
Vũ Hầu từ ốc trường lân cận,
Nhất thể quân thần tế tự đồng.

 

Dịch nghĩa

Thục chúa Lưu Bị chinh phạt nước Ngô từng qua Tam Giáp
Lúc băng hà ở tại cung Vĩnh An
Cờ thuý hoa của vua tưởng tượng còn phất phới ở trong dãy núi
Cung điện ngọc đã không còn chỉ thấy có tự miếu hoang sơ
Tại miếu cổ đám tùng thông làm tổ cho bầy chim nước
Mỗi năm thấy có những ông già lại đó tế tự
Miếu thờ của Vũ Hầu cũng ở ngay gần đó
Quân thần một thể đều hưởng tế tự như nhau


(Năm 766)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Chi Điền

Vua Thục chinh Ngô quá Tam Hiệp
Băng hà cũng tại Vĩnh An cung
Cỏ hoa chừng tưởng trên non vắng
Điện ngọc điêu tàn giữa đất hoang
Miếu cỏ hạc vàng xây tổ ấm
Hạ đông bô lão lễ thần hoàng
Vũ Hầu lăng miếu bên Tiên Chúa
Nhất thể vua tôi một lễ dâng

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Thục chủ phạt Ngô tới Tam Hiệp,
Băng hà cũng ở Vĩnh An cung.
Núi hoang dường ẩn hình nghi trượng,
Chùa vắng nay đâu bóng điện rồng.
Thuỷ hạc náu mình trên cổ bách,
Thôn ông lễ phẩm lúc sang đông.
Miếu thờ Thừa tướng còn bên cạnh,
Hương hoả vua tôi lại hưởng chung.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Nhòm Ngô, vua Thục ra Tam Giáp,
Năm ấy băng hà cung Vĩnh An.
Điên ngọc trơ bày chùa xóm vắng,
Cờ hoa tưởng phất đỉnh không ngàn.
Miếu xưa hạc nước sam tùng đậu,
Giõ6 lạp hàng năm thôn lão bàn.
Từ miếu Vũ Hầu luôn kế cận,
Vua tôi nhân thể tế chung đàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Vua vào Tam Hiệp đánh Ngô,
Vĩnh An, ngài mất, kinh đô chốn này.
Thuý Hoa, cờ tưởng còn bay,
Trống không, điện ngọc ở ngay chùa làng.
Miếu xưa, tổ hạc tùng sam,
Hàng năm, tế lễ vẫn làm nơi dân.
Vũ Hầu, miếu cũng ở gần,
Vua tôi cùng hưởng lễ phần như nhau...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tam giáp trên đường đi đánh Ngô,
Vĩnh An cung nọ chỗ băng hà.
Cờ hoa còn tưởng ngoài non vắng,
Điện ngọc quạnh hiu giữa bãi trơ.
Tùng thông miếu cổ, chim làm tổ,
Giỗ chạp quanh năm, lão đứng lo.
Nơi miếu Vũ Hầu liền ngay cạnh,
Vua tôi cùng hưởng một lần thờ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng Kim

Vua Thục dòm Ngô đến Tam Giáp
Băng niên cũng ở Vĩnh An cung
Cờ hoa tưởng tượng ngoài non vắng
Đèn ngọc quạnh hiu giữa nội không
Quanh điện tùng sam, cò mấy ổ
Hằng năm giỗ chạp, lão vài ông
Vũ Hầu miếu mão kề bên cạnh
Một loạt vua tôi cúng tế chung


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại
11.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vua Thục đánh Ngô qua Tam hiệp
Lúc băng hà tới kịp Vĩnh An
Cờ xanh mường tượng trên non
Trong chùa điện ngọc vẫn còn dấu xưa
Tổ cò vạc đong đưa miếu cổ
Già trong thôn vẫn giỗ hàng năm
Vũ hầu miếu cũng ở gần
Hưởng đều cúng tế quân thần như nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lưu qua Tam Giáp phạt Ngô,
Băng hà ở tại cung nhà Vĩnh An.
Phất phơ trong núi thuý hoa,
Không còn điện ngọc chỉ còn miếu hoang.
Miếu tùng cổ, tổ chim ngàn,
Hằng năm già lão đến trang thờ người.
Vũ Hầu thờ miếu gần nơi,
Quân thần một thưở kính đời như nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Tam Giáp chúa Lưu phạt Ngô qua,
Vĩnh An ở lại chúa băng hà.
Cờ hoa tưởng tượng còn phơ phất,
Điện ngọc không còn, tàn miếu nhà.
Miếu cổ tùng thông chim dựng tổ,
Mỗi năm tế tự thấy ông già.
Vũ Hầu miếu tự ngay gần đó,
Một thưở quân thần hưởng tế nhau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời