Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 18:09

王十七侍御掄許攜酒至草堂奉寄此詩便請邀高三十五使君同到

老夫臥穩朝慵起,
白屋寒多暖始開。
江鸛巧當幽徑浴,
鄰雞還過短牆來。
繡衣屢許攜家醞,
皂蓋能忘折野梅。
戲假霜威促山簡,
須成一醉習池回。

 

Vương thập thất thị ngự Luân, hứa huề tửu chi thảo đường, phụng ký thử thi tiện thỉnh yêu Cao tam thập ngũ sứ quân đồng đáo

Lão phu ngoạ ẩn triêu dung khởi,
Bạch ốc hàn đa noãn thuỷ khai.
Giang quán xảo đương u kính dục,
Lân kê hoàn quá đoản tường lai.
Tú y lũ hứa huề gia uấn,
Tạo cái năng vong chiết dã mai.
Hí giả sương uy xúc Sơn Giản,
Tu thành nhất tuý tập trì hồi.

 

Dịch nghĩa

Lão già này nằm xó, lười dậy sớm,
Nơi nhà đơn sơ lạnh nhiều nên khi ấm lên mới mở cửa.
Cò le đang khéo tắm nơi lạch nhỏ,
Gà hàng xóm lại từ tường thấp mà lẻn sang.
Đúng hẹn áo gấm mang rượu quý của nhà tới,
Có thể quên vai trò quan lớn để bẻ cành mai hoang nơi đồng.
Đùa mượn cái vẻ trịnh trọng mà vội mời Sơn Giản,
Tụ nhau uống rượu say bên ao rồi đi về.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Dậy sớm, lão già tính vốn lười,
Nhà lạnh, nước ấm mới mở thôi.
Nhà bên tường thấp, gà len tới,
Sông nhỏ dòng nông, quán cứ bơi
Đúng hẹn áo hoa mang rượu quý,
Xuề xoà quan lớn bẻ cành mai.
Đùa mời Sơn Giản thêm trịnh trọng,
Say khướt bên ao một trận chơi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Lão già ngủ nướng vốn người lười,
Nhà lạnh ấm lên cửa mở thôi.
Khéo tắm cò le nơi lạch nhỏ,
Thấp tường gà xóm lẻn sang bươi.
Hẹn ngày gấm, rượu mang nhà tới,
Đồng ruộng quan về để bẻ mai.
Đùa mượn vẻ sang mời Sơn Giản,
Tụ nhau uống rượu cạnh ao say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Già này nằm ẩn, dậy sáng lười.
Nhà tranh lạnh lắm mở ấm trời.
Sếu sông khéo tắm nơi đường vắng,
Gà xóm rào thưa năng đến chơi.
Áo thêu chịu khó rượu mang đến,
Võng lọng đừng quên bẻ nhánh mai!
Mượn oai thị ngự gửi thư vậy,
Kết cục ta cùng say với ai?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lão này ở ẩn lười dậy sớm
Nhà tranh lạnh, trời ấm cửa toang
Sếu khéo tắm khúc vắng sông
Đám gà hàng xóm lẻn sang qua rào
Mang rượu người áo thêu thường hứa
Kẻ lọng đen quên bẻ cành mai
Mượn uy Sơn Giản thúc hoài
Bên ao tụ uống rượu say rồi về.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời