Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 03/05/2015 11:14

王十五前閣會

楚岸收新雨,
春臺引細風。
情人來石上,
鮮膾出江中。
鄰舍煩書劄,
肩輿強老翁。
病身虛俊味,
何幸飫兒童。

 

Vương thập ngũ tiền các hội

Sở ngạn thu tân vũ,
Xuân đài dẫn tế phong.
Tình nhân lai thạch thượng,
Tiển khoái xuất giang trung.
Lân xá phiền thư trát,
Kiên dư cưỡng lão ông.
Bệnh thân hư tuấn vị,
Hà hạnh ốc nhi đồng.

 

Dịch nghĩa

Có trận mưa mới nơi bến Sở,
Cơn gió nhẹ thổi tới đài xuân.
Kẻ đa tình tới trên đá,
Gỏi cá lấy từ sông.
Nhà bên cạnh lấy làm phiền với giấy tờ,
Kiệu cáng ép buộc lão già.
Thân thể bị bệnh nếm vị ngon thấy nhạt,
Sao may được cho bọn trẻ no nê.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bến Sở mưa mới tới,
Đài xuân gió nhẹ len.
Khách chơi leo bệ đá,
Gỏi cá dưới sông lên.
Láng giềng ngại giấy má,
Kiệu cáng lão chẳng quen.
Mong cho trẻ no bụng,
Mình bệnh nào thấy ngon.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bến sông Sở có trận mưa,
Gió thu nhẹ thổi mới vừa đài xuân.
Kẻ đa tình tới đá vần,
Thưởng mùi gỏi cá lấy dần từ sông.
Láng giềng phiền giấy bút lông,
Buộc vào kiệu cáng lão ông đến nhà.
Vị ngon thân bệnh nhạt ra,
Sao may được bọn trẻ ta no cùng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Bờ đất Sở mưa vừa mới tạnh,
Tại đài xuân gió thổi nhẹ nhàng.
Khách mời trên đá đều sang,
Cá vừa mới bắt dước sông trưng bày.
Nhà bên cạnh thư mời đã tới,
Kiệu đến nhà ép mãi ta đi.
Bệnh vào thức nhắm kể chi,
Mang theo con nữa có gì quý hơn?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Có trận mưa mới nơi bờ Sở
Gió nhẹ đưa tới thổi đài xuân
Kẻ đa tình tới đá vân
Gỏi tươi cá mới từ sông bắt về
Nhà bên cạnh phiền vì giấy má
Kiệu cáng khiêng ép mãi lão đi
Món ngon thân bệnh biết chi
May cho bọn trẻ no nê thoả lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời