Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 29/03/2015 21:41

王十五司馬弟出郭相訪兼遺營茅屋貲

客裏何遷次,
江邊正寂寥。
肯來尋一老,
愁破是今朝。
憂我營茅棟,
攜錢過野橋。
他鄉唯表弟,
還往莫辭遙。

 

Vương thập ngũ tư mã đệ xuất giao tương phỏng kiêm di dinh mao ốc tư

Khách lý hà thiên thứ,
Giang biên chính tịch liêu.
Khẳng lai tầm nhất lão,
Sầu phá thị kim triêu.
Ưu ngã dinh mao đống,
Huề tiền quá dã kiều.
Tha hương duy biểu đệ,
Hoàn vãng mạc từ diêu.

 

Dịch nghĩa

Nơi đất khách sao mà ở nơi xa vậy,
Nơi bên sông là chỗ thật vắng vẻ.
Chẳng lẽ tới tìm một ông già,
Chiều nay đang thật là buồn.
Lo cho tôi kiếm cột với lá lợp,
Nên mang tiền tới bước qua cầu nơi đồng quê.
Nơi xứ người chỉ có người em bên ngoại này,
Đi lại chẳng nề xa xôi.


(Năm 760)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Làng khách sao xa thế,
Ven sông thật vắng vẻ.
Có công tìm lão già,
Chiều nay đang buồn tẻ.
Lo tôi kiếm tranh tre,
Mang tiền vượt cầu khỉ.
Quê người may có em,
Tới lui chẳng ngại trễ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Sống kiếp khách cứ dời chỗ mãi,
Sông u nhàn ta tới nơi đây.
Em tìm ông lão vất thay,
Anh nhờ em thấy sáng nay hết sầu.
Em lo anh tiền đâu lợp mái,
Mang tiền đi qua lối cầu tre.
Xa quê em họ chở che,
Tìm anh vất vả chẳng nề đường xa.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nơi đất khách lại hay đổi chỗ
Nay ven sông vắng vẻ chọn ngay
Em tìm cho được lão này
Nỗi buồn dai dẳng sáng nay hết rồi
Lo cho tôi cột kèo lá lợp
Tiền mang theo qua chiếc cầu quê
Xứ người chỉ có em ta
Đi về chẳng quản đường xa ngút ngàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Sao mà đất khách xa vời,
Bên sông là chỗ thật nơi vắng người.
Lẽ nào tìm một lão thôi,
Chiều nay đúng thật buồn ơi là buồn.
Lo tôi kiếm cột lá buông,
Nên mang tiền tới cầu đồng quê đây.
Xứ người chỉ có em này,
Xa xôi đi lại đến nay chẳng nề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời