Làng khách sao xa thế,
Ven sông thật vắng vẻ.
Có công tìm lão già,
Chiều nay đang buồn tẻ.
Lo tôi kiếm tranh tre,
Mang tiền vượt cầu khỉ.
Quê người may có em,
Tới lui chẳng ngại trễ.

tửu tận tình do tại