Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
5 bài trả lời: 5 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 24/01/2010 22:02

王錄事許修草堂資不到,聊小詰

為嗔王錄事,
不寄草堂貲。
昨屬愁春雨,
能忘欲漏時。

 

Vương lục sự hứa tu thảo đường tư bất đáo, liêu tiểu cật

Vi sân Vương lục sự,
Bất ký thảo đường ty.
Tạc thuộc sầu xuân vũ,
Năng vong dục lậu thì.

 

Dịch nghĩa

Bực thật cái ông lục sự họ Vương,
Không gửi tiền giúp nhà cỏ.
Hôm qua buồn vì mưa xuân,
Liệu có muốn quên lúc nhà giột không?


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (5 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Quái lạ! Tiền không gửi!
Nhà tôi bác tính sao!
Mưa xuân mà dột đấy!
Hỏi: Có nhớ hôm nào?


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lạ nhỉ, Vương lục sự,
Nhà tranh tiền chẳng đưa.
Hôm qua rầu mưa tới,
Khi giột, sao làm ngơ?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bực thật cái ông lục sự Vương,
Không tiền gửi giúp nhà tranh nương.
Buồn vì hôm trước mưa xuân đến,
Liệu có muốn quên nhà giột không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bực ông lục sự họ Vương,
Không đem tiền giúp nơi nương tựa nhờ.
Buồn mưa xuân trước đến giờ,
Liệu ông quên được nhà chờ giột không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Thật bực cho ông Vương lục sự
Tiền không cho nhà cỏ trùng tu
Buồn vì mưa xuân hôm qua
Muốn quên sao được nước mưa dột đầy.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời