Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 04/03/2014 22:26

王閬州筵奉酬十一舅惜別之作

萬壑樹聲滿,
千崖秋氣高。
浮舟出郡郭,
別酒寄江濤。
良會不復久,
此生何太勞。
窮愁但有骨,
群盜尚如毛。
吾舅惜分手,
使君寒贈袍。
沙頭暮黃鵠,
失侶自哀號。

 

Vương Lãng Châu diên phụng thù thập nhất cữu “Tích biệt” chi tác

Vạn hác thụ thanh mãn,
Thiên nhai thu khí cao.
Phù chu xuất quận quách,
Biệt tửu ký giang đào.
Lương hội bất phục cửu,
Thử sinh hà thái lao.
Cùng sầu đãn hữu cốt,
Quần đạo thượng như mao.
Ngô cữu tích phân thủ,
Sứ quân hàn tặng bào.
Sa đầu mộ hoàng hộc,
Thất lữ tự ai hiệu.

 

Dịch nghĩa

Tiếng cây reo khắp trong muôn khe núi vào mùa thu,
Khí thu cao ngất ngàn núi.
Thả con thuyền ra khỏi quận,
Chén rượu tiễn này xin gửi tới làn sóng dữ trên sông kia.
Cuộc họp mặt vui không kéo dài được lâu,
Kiếp người sao quá vất vả.
Cảnh nghèo khổ đến trơ cả xương,
Mà giặc giã vẫn nổi lên như rươi.
Ông cậu của tôi lúc đó rất băn khoăn luyến tiếc,
Sứ quân thương nỗi cơ hàn nên tặng cậu áo chống lạnh.
Trời chiều đầu bãi cát,
Có con hạc lạc bầy kêu thảm thương.


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Muôn hang gió thổi ù ù
Nghìn trùng núi thẳm khí thu mịt mùng
Lênh đênh thả chiếc thuyền bồng
Ngoài thành đặt rượu trên sông tiễn người
Tiệc vui nào rượu lâu dài
Buộc nhau chi mãi cảnh đời gian nan?
Như rươi, quân giặc chưa tan
Cùng sầu còn nắm xương tàn là đây
Lạnh trời bạn tặng áo giày
Chia tay ông cậu chua cay ngậm ngùi
Trời chiều trông với bãi ngoài
Hạc vàng mất bạn lạc loài kêu thương


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, NXB Văn hoá thông tin, 1996
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Muôn khe cây sào sạc,
Ngàn núi thu ngút hơi.
Giong thuyền ra khỏi quận,
Rượu tiễn phó sóng giồi.
Gặp gỡ đâu được mãi,
Gian nan ôi cuộc đời.
Cảnh nghèo trơ xương xẩu,
Giặc giã nổi như rươi.
Chia tay cậu bịn rịn,
Ngài tặng áo khoác ngoài.
Bãi cát hạc chiều lạc,
Tiếng kêu nghe rã rời!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Vạn hốc cây rạt rào
Khí thu toả núi cao
Thuyền trôi ra thành quận
Rượu tiễn gợn sóng đào.
Cuộc vui nào dài mãi
Đời này quá gian lao.
Nghèo khổ phô xương sỏi
Cướp giật nổi vòi sâu
Cậu luyến lưu ảo nảo
Sứ quân tặng áo bào.
Trời chiều đầu bãi cát
Hạc lạc kêu thương đau.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Vạn hang hốc cây thu vang tiếng
Ngàn sườn non khí núi dâng cao
Thuyền đi ra khỏi ranh nao
Rượu đưa tiễn cậu gửi vào sóng sông

Phút may gặp nhau không được tận
Kiếp sống này lận đận đau thương
Nỗi buồn cùng cực thấu xương
Đang nhiều giặc giã chiến trường mọi nơi

Lúc chia tay bồi hồi lưu luyến
Sứ quân ban cậu áo ngự hàn
Trời chiều đầu bãi ngỗng vàng
Lạc bầy cất tiếng kêu than não lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời