Núi vắng giữa đêm thâu,
Giưòng gối hơi thấm lạnh.
Gió thoảng sáng khởi đầu,
Tươi biếc phủ khắp cảnh.
Mây núi lãng đãng trôi,
Đá cao dồn ngay cạnh.
Mặt trời soi lối đi,
Mưa trùm sông lấp lánh.
San sát thuyền Kinh Châu,
Chở cả đoàn binh lính.
Đi dẹp loạn miền nam,
Sướt mướt vùng hẻo lánh.
Lũ giặc xuống vùng xuôi,
Phòng giặc, chỉ huy tính.
Nước sâu, mây sáng trưng,
Chèo vang tới chỗ định.
Ghe cá đậu thảnh thơi,
Chú tiều hò lanh lảnh.
Kẹt lại một ông già,
Chuyện vặt ghi lúc rảnh.

tửu tận tình do tại