Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 25/04/2015 17:03

雨(萬木雲深隱)

萬木雲深隱,
連山雨未開。
風扉掩不定,
水鳥過仍回。
鮫館如鳴杼,
樵舟豈伐枚。
清涼破炎毒,
衰意欲登臺。

 

Vũ (Vạn mộc vân thâm ẩn)

Vạn mộc vân thâm ẩn,
Liên sơn vũ vị khai.
Phong phi yểm bất định,
Thuỷ điểu quá nhưng hồi.
Giao quán như minh trữ,
Tiều chu khởi phạt mai.
Thanh lương phá viêm độc,
Suy ý dục đăng đài.

 

Dịch nghĩa

Hàng vạn cây bị mây che kín,
Nơi núi liền nhau mưa chưa rơi.
Cửa bị gió tung mở không chừng,
Chim nước cứ bay tới bay lui.
Nhà của mấy dân chài cứ như thoi đưa,
Thuyền của bác kiếm củi mới đốn cây đước.
Trong bóng mãt bớt được oi bức,
Ý thấy nản, muốn leo lên đài cao.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vạn cây mây dầy ẩn,
Liền núi mưa chưa rơi.
Cửa gió mở tuỳ hứng,
Chim nước tới lại lui.
Nhà chài như thoi dệt,
Ghe củi mới đốn mai.
Trong mát át nóng bức,
Thấy buồn, muốn lên đài.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn cây che kín bởi mây,
Liền nhau nơi núi mưa đầy chưa rơi.
Gió tung mở cửa nơi nơi,
Bay lui bay tới chim trời báo mưa.
Dân chài nhà tựa thoi đưa,
Thuyền tiều đốn đước mới vừa vài cây.
Bớt oi bức bóng mát đây,
Ý trông nản muốn leo đài lên cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mọi cây bị mây đen bao phủ
Núi liền nhau chưa ủ mưa rơi
Gió tung cửa không một lời
Hải âu bay tới bay lui từng đàn
Cờ quán cá kêu vang vì gió
Thuyền bác tiều vừa vớ được cây
Bóng râm trị được oi này
Ý suy chợt muốn lên đài cao chơi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời