Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi hongha83 vào 15/02/2012 09:08

雨(始賀天休雨)

始賀天休雨,
還嗟地出雷。
驟看浮峽過,
密作渡江來。
牛馬行無色,
蛟龍鬥不開。
幹戈盛陰氣,
未必自陽臺。

 

Vũ (Thuỷ hạ thiên hưu vũ)

Thuỷ hạ thiên hưu vũ,
Hoàn ta địa xuất lôi.
Sậu khán phù giáp quá,
Mật tác độ giang lai.
Ngưu mã hành vô sắc,
Giao long đấu bất khai.
Can qua thịnh âm khí,
Vị tất tự Dương Đài.

 

Dịch nghĩa

Mới đầu mừng trời thôi mưa,
Lại than đất vang sấm.
Bỗng thấy nổi qua kẽm,
Đen kịt vượt qua sông mà tới.
Ngựa trâu đi không rõ màu,
Rồng với giao đánh nhau mà không hiện bóng.
Chiến tranh vì khí âm thịnh,
Chưa chắc là do đài Dương.


(Năm 766)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Mưa mừng trời mới ngớt,
Sấm sợ đất còn vang.
Rầm rầm qua kẽm tới,
Kín mít vượt sông sang.
Trâu, ngựa không nhìn rõ,
Thuồng luồng vẫn húc quàng.
Khí âm đời loạn thịnh,
Chưa chắc bởi Đài Dương.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, NXB Văn hoá - Thông tin, 1996
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn phước Hậu

Trời mưa dứt mừng thay
Lại lo sấm dậy đất
Qua kẽm nhanh ồ ạt
Vượt sông kín đặc đầy.
Ngựa trâu đi chẳng thấy
Thuồng luồng vẫn so tài
Chiến chinh gây âm khí
Chưa hẳn tại Dương Đài.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mới mừng trời mưa ngớt,
Lại than đất sấm rung.
Bỗng thấy bay qua kẽm,
Đen kịt vượt từ sông.
Trâu ngựa đi không thấy,
Thuồng luồng quẫy chẳng trông.
Loạn lạc vận đen đến,
Thần mưa chắc tạo không?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Mới mừng vì trời vừa dứt hạt
Lại khổ vì sấm đất rền vang
Bỗng truyền qua kẽm hàng tràng
Lại qua sông rộng chất chồng vượt qua
Trâu ngựa đi mà không thấy rõ
Rồng với giao đấu võ vô hình
Vì âm khí thịnh chiến tranh
Dương Đài chưa chắc dự phần gây nên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời