Mây trôi nổi trên trời cao tít,
Lại thêm mưa bụi mịt mù khơi.
Róc rách khe đá nước chuồi,
Ngọn thông phần phật liên hồi xéo xiên.
Nóng thu hạn trờ nên gay gắt,
Trăm hoa mầu héo hắt tàn hơi.
Trời cao ân huệ rớt rơi,
Quăn queo vẫn muốn đâm chồi, nẩy bông.
Mưa bữa trước là phong thuốc cứu,
Mưa hôm nay êm dịu thật mừng.
Chẳng thể thiếu vắng sấm rung,
Thay trống phấn khởi thì thùng vọng ran.
Nửa đêm tiếng vẫn lan khắp chốn,
Nhưng ước mong nay đến đây rồi.
Tháng chín sương trong ngất trời,
Thoáng thấy bông lúa sót nơi cánh đồng.
Hết ruộng làng rồi sang nương tớ,
Vườn của ta ngày cứ xanh tươi.
Tiếc không sức xách thùng rồi,
Xuống sông, thấy rõ công hơi giảm nhiều.

tửu tận tình do tại