15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
11 bài trả lời: 11 bản dịch
6 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 15:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 24/04/2024 11:33

聞官軍收河南河北

劍外忽傳收薊北,
初聞涕淚滿衣裳。
卻看妻子愁何在?
漫卷詩書喜欲狂!
白日放歌須縱酒,
青春作伴好還鄉。
即從巴峽穿巫峽,
便下襄陽向洛陽。

 

Văn quan quân thu Hà Nam, Hà Bắc

Kiếm ngoại hốt truyền thu Kế Bắc,
Sơ văn thế lệ mãn y thường.
Khước khan thê tử sầu hà tại,
Mạn quyển thi thư hỉ dục cuồng!
Bạch nhật phóng ca tu túng tửu,
Thanh xuân tác bạn hảo hoàn hương.
Tức tòng Ba Giáp xuyên Vu Giáp,
Tiện há Tương Dương hướng Lạc Dương!

 

Dịch nghĩa

Khi đang ở đất Kiếm Các, ta chợt nghe tin (quân ta) đã chiếm lại miền Kế Bắc
Vừa mới nghe qua, ta đã khóc ướt cả quần áo
Ta sẽ dược gặp lại vợ con, mối sầu còn đâu nữa?
Đến sách vở cũng mừng vui đến phát cuồng
Suốt ngày ta cứ ca hát uống rượu tràn
Ta đi theo mùa xuân xanh tươi mà về quê hương
Nghĩa là ta đi theo đường Ba Giáp xuyên qua Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương để đến được Lạc Dương


(Năm 763)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Doãn Kế Thiện

Kiếm ngoại được tin thu Kế Bắc,
Thoạt nghe nước mắt ứa hai hàng.
Vợ con buồn thảm, liền vui vẻ,
Sách vở mừng điên gấp vội vàng.
Ngày đẹp hát ngao thì chuốc rượu,
Trời xuân theo bước thẳng về làng!
Ngay từ Ba Giáp qua Vu Giáp,
Rồi xuống Tương Dương tới Lạc Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lang Xet Tu @Mai Hoa Trang

Kiếm ngoại nghe tin thu Kế Bắc
Vừa nghe, nước mắt đẫm y thường
Vợ con gặp gỡ, sầu đâu hết?
Sách vở mừng vui đến phát cuồng
Ngày tháng ca tràn vung chén rượu
Xuân xanh theo mãi tới quê hương
Theo đường Ba Giáp qua Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương đến Lạc Dương.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Kiếm ngoại được tin thu Kế Bắc,
Vưa nghe, khăn áo ướt lệ tuôn.
Nhìn lại vợ con, hết sầu thảm,
Xếp bừa sách vở, tưởng điên luôn.
Ngày quang, ca hát nâng chén rượu,
Xuân thắm, vui cười trẩy cố hương.
Ra ngay Ba Giáp, xuyên Vu Giáp,
Lại đến Tương Dương rồi Lạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Kiếm ngoại chợt tin thu Kế Bắc,
Nghe qua khăn áo lệ dầm sương.
Vợ con nhìn lại, buồn đâu nữa,
Sách vở xếp qua, sướng lạ thường.
Ngày đẹp ca vang say thoã thích,
Xuân tươi kết bạn rộn hồi hương.
Đi ngay Ba Giáp, xuyên Vu Giáp,
Thẳng xuống Tương Dương tới Lạc Dương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Kiếm Các được tin bình Kế Bắc
Vừa nghe xiêm áo lệ dầy tuôn
Vợ con gặp gỡ thôi sầu thảm
Sách vở mừng vui muốn phát cuồng
Ngày trắng hát tràn say chén chuốc
Xuân xanh làm bạn lại quê hương
Đi theo Ba Giáp qua Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương đến Lạc Dương

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cửa Kiếm vừa loan thu Kế Bắc,
Thoáng nghe, ướt áo lệ còn tuôn.
Vợ con, gặp lại, buồn chi nữa,
Cột vội sách, thơ, mừng muốn cuồng.
Ca hát suốt ngày và uống rượu,
Xuân xanh làm bạn để hồi hương.
Theo ngay Ba Giáp xuyên Vu Giáp,
Thuận xuống Tương Dương về Lạc Dương...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cửa Kiếm loan tin thu Kế Bắc,
Vừa nghe áo đã đẫm lệ mừng.
Lặng ngắm vợ con, sầu tiêu tán,
Vội thu sách vở, trí phát cuồng.
Thái bình ca ngợi, nên mừng rượu,
Thời trẻ đến bên, lại cố hương.
Nay Ba Giáp, mốt qua Vu Giáp,
Vượt Tương Dương rồi thẳng Lạc Dương.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhất Nguyên

Ngoài Kiếm Các chợt nghe tin thắng trận
Quân triều đình vừa lấy lại Kế châu
Mới nghe nước mắt tuôn trào
Vợ con sắp gặp cớ sao lại buồn
Gấp thi thư lòng vui cuồng dại
Suốt cả ngày ca với rượu mừng
Đường về vui bạn với xuân xanh
Từ Ba Giáp xuyên qua Vu Giáp
Xuống Tương Dương lại hướng Lạc Dương.

Nhất Nguyên
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngoài Kiếm nghe truyền thu Kế Bắc
Vừa nghe áo đẫm lệ mừng thương
Vợ con gặp lại buồn đâu nữa
Sách vở xem qua sướng phát cuồng
Ngày đẹp hát vang say chén rượu
Trời xuân vui được lại quê hương
Bắt từ Ba Giáp sang Vu Giáp
Rồi xuống Tương Dương thẳng Lạc Dương

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Được tin Kế Bắc lấy về
Vừa nghe lệ đã tràn trề áo khăn
Vợ con sắp gặp sầu tan
Sách thơ xếp lại, hân hoan phát cuồng
Cả ngày vui hát, rượu tuôn
Lấy xuân làm bạn cùng đường hồi hương
Kẽm Ba thẳng đến Tương Dương
Xuyên đường bộ hướng Lạc Dương quê nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối