Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 08/06/2015 06:30

聞惠子過東溪

惠子白驢瘦,
歸溪唯病身。
皇天無老眼,
空穀滯斯人。
崖蜜松花古,
山醪竹葉新。
柴門了無事,
黄綺未稱臣。

 

Văn Huệ tử quá Đông Khê

Huệ tử bạch lư sấu,
Quy khê duy bệnh thân.
Hoàng thiên vô lão nhãn,
Không cốc trệ tư nhân.
Nhai mật tùng hoa cổ,
Sơn lao trúc diệp tân.
Sài môn liễu vô sự,
Hoàng, Ỷ vị xưng thần.

 

Dịch nghĩa

Chàng Huệ ta như là con lừa trắng ốm yếu,
Trong người còn mang bệnh mà phải trở lại suối.
Ông trời không có con mắt tinh tế,
Làm cho người này kẹt lại nơi hang trống.
Mật nơi sườn núi từ hoa thông xưa,
Rượu trong núi, lá trúc mới.
Tuy ở nơi cửa gai mà cũng không yên,
Như hai ông Hoàng với Ỷ kia chưa nhận là bề tôi.


(Năm 767)

Tiêu đề có nơi chép là Văn Huệ nhị quá Đông Khê đặc nhất tống 聞惠二過東溪特一送 hay Tống Huệ nhị quy cố cư 送惠二歸故居.

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Anh Huệ, lừa trắng gầy,
Đang bệnh mà về suối.
Ông trời thiếu mắt tinh,
Kè này kẹt hang tối.
Mật ven, hoa thông xưa,
Rượu núi, lá trúc mới.
Cửa gai chẳng được yên,
Hoàng, Ỷ quan còn đợi.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Chàng Huệ ta như lừa trắng ốm,
Trong người còn bệnh trở về khe.
Trời cao không có nhìn tinh tế,
Hang trống là nơi người kẹt về.
Sườn núi từ hoa thông có mật,
Rượu nồng núi mới lá cây tre.
Cửa sài tuy ở không yên ổn,
Hoàng, Ỷ phận tôi chưa nhận bề.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Huệ tử cưỡi ngựa trắng,
Về khe bệnh còn mang.
Ông trời không thành kiến,
Sao người ấy nằm hang?
Mật núi hoa tùng nở,
Lá trúc rượu vừa xong.
Cửa sài vô sự lắm,
Sống ẩn vẫn còn ông.


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Huệ tử như con lừa trắng ốm
Bệnh trong người còn muốn về khe
Ông trời không mắt lão già
Trong hang kẹt lại làm cho người này
Mật sườn núi có đầy hoa cũ
Rượu trong non trúc lá mới nguyên
Nơi cửa cây vẫn chưa yên
Ông Hoàng ông Ỷ chưa nên phận thần.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời