Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/04/2015 22:11

聞斛斯六官未歸

故人南郡去,
去索作碑錢。
本賣文為活,
翻令室倒懸。
荊扉深蔓草,
土銼冷疏煙。
老甘休無賴,
歸來省醉眠。

 

Văn Hộc Tư lục quan vị quy

Cố nhân nam quận khứ,
Khứ sách tác bi tiền.
Bản mại văn vi hoạt,
Phiên linh thất đảo huyền.
Khinh phi thâm mạn thảo,
Thổ toả lãnh sơ yên.
Lão bãi hưu vô lại,
Qui lai tỉnh tuý miên.

 

Dịch nghĩa

Bạn cũ đi về quận phía nam,
Về để đòi tiền lập bia.
Nhờ bán văn lấy tiền sinh sống,
Lênh đênh nhà cửa cứ lộn phèo cả lên.
Cửa tre cả dại mọc tràn lan,
Cái vạc nấu bằng đất ít khí thấy có khói bốc.
Già rồi thì thôi đừng có ham hố nữa,
Đi về lo say ngủ kỹ thôi.


(Năm 761)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bạn cũ về nam quận,
Tiền khắc bia, kỳ kèo.
Nhờ bán văn để sống,
Lếch thếch, nhà lộn phèo.
Cửa gai cỏ dại lấp,
Vạt đất khói lạnh teo.
Già rồi đừng ham hố,
Đi về say ngủ khoèo.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Bạn cũ đi về quận phía nam,
Đòi tiền về để lập bia quan.
Bán văn tiền lấy cho sinh sống,
Nhà cửa lênh đênh thật bất an.
Cửa trúc tràn lan nhiều cỏ dại,
Cái nồi khí thấy khói bay tràn.
Già rồi thôi chớ ham thêm nữa,
Về ở nhà say ngủ kỹ càng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Bạn cũ đi về phía nam quận
Về để đòi tiến dặn lập bia
Bán văn kiếm sống một khi
Cửa nhà trao đảo khác chi lộn phèo
Cổng tre hỏng, cỏ dại leo
Cái nồi bằng đất mốc meo khói tàn
Già rồi thì đừng có ham
Mau về tu tỉnh ngủ tràn khi say.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời