Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/03/2015 18:16

晚出左掖

晝刻傳呼淺,
春旗簇仗齊。
退朝花底散,
歸院柳邊迷。
樓雪融城濕,
宮雲去殿低。
避人焚諫草,
騎馬欲雞棲。

 

Vãn xuất tả dịch

Trú khắc truyền hô thiển,
Xuân kỳ thốc trượng tề.
Thoái triều hoa để tán,
Quy viện liễu biên mê.
Lâu tuyết dung thành thấp,
Cung vân khứ điện đê.
Tị nhân phần gián thảo,
Kỵ mã dục kê thê.

 

Dịch nghĩa

Giờ làm việc ban ngày được loa báo đủ nghe,
Cờ tươi sáng dầy đặc thẳng băng trên cột.
Khi bãi chầu về là lúc cuống hoa đã tàn,
Trở lại viện là nơi làm việc, liễu bên hông có vẻ ủ rũ.
Tuyết trên lầu tan rữa khiến thành bị ẩm ướt,
Mây nơi cung trôi đi khiến cho điện vua như thấp xuống.
Không để người bàn tán công việc nên đã đốt bản thảo tờ can gián vua,
Cưỡi ngựa mà trông thật thất thểu.


(Năm 758)

Tả dịch đời Đường chỉ Môn Hạ tỉnh 門下省, thời Hán gọi là Thị Trung tự 侍中寺. Thời Tấn, nhân vì lo các việc dưới cửa nhà vua nên có tên Môn Hạ tỉnh. Thời Nam Bắc triều nhân đó lập thêm Trung Thư tỉnh 中書省 và Thượng Thư tỉnh尚書省 đặt dưới thị trung. Đời Tuỳ giữ nguyên định chế này. Đời Đường, năm Long Sóc thứ 2 (662) đổi Môn Hạ tỉnh thành Đông đài 東台, Hàm Hanh năm đầu (670) lấy lại tên cũ. Khi Võ Tắc Thiên 武則天 nắm quyền (684) đổi tên thành Loan đường 鸞堂, Loan đài 鸞臺. Thần Long năm đầu (705, vua Trung Tông Lý Hiển) lấy lại tên cũ. Khai Nguyên năm đầu (713) đổi thành Hoàng Môn tỉnh 黃門省, đến năm thứ 5 (718) lại lấy lại tên cũ.

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Giờ tan loa hô nhẹ,
Cờ tươi trên cột đều.
Hết chầu đài hoa rã,
Về viện, liễu ven xiêu.
Tuyết tan thành bị ẩm,
Mây cuốn điện hết cao.
Dấu việc tờ can đốt,
Cưỡi ngựa dáng lao đao.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Giờ làm việc ban ngày loa báo
Cờ ngày xuân cột kéo chỉnh tề
Hoa tàn lúc bãi chầu về
Liễu trong viện dáng ngủ mê bên đường
Tuyết trên lầu tan làm thành ướt
Mây điện bay khiến thấp cung vua
Đốt rồi bản thảo phòng ngừa
Ngựa gầy tựa chó xe như chuồng gà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giờ loa báo việc ban ngày,
Rừng cờ tươi sáng đặc dầy thẳng băng.
Chầu về là lúc hoa tàn,
Lại nơi làm việc, bên hàng liễu nghiêng.
Tuyết tan lầu ẩm thành bên,
Mây trôi đi khiến điện tiên thấp dần.
Đốt tờ bản thảo gián can,
Trên yên thất thểu trông tàn thật đây!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời