晚秋陪嚴鄭公摩訶池泛舟,得溪字

湍駛風醒酒,
船回霧起堤。
高城秋自落,
雜樹晚相迷。
坐觸鴛鴦起,
巢傾翡翠低。
莫須驚白鷺,
為伴宿清溪。

 

Vãn thu bồi Nghiêm trịnh công Ma Ha trì phiếm chu, đắc khê tự

Thoan sử phong tỉnh tửu,
Thuyền hồi vụ khởi đê.
Cao thành thu tự lạc,
Tạp thụ vãn tương mê.
Toạ xúc uyên ương khởi,
Sào khuynh phỉ thuý đê.
Mạc tu kinh bạch lộ,
Vi bạn túc thanh khê.

 

Dịch nghĩa

Vun vút gió làm tỉnh rượu,
Thuyền quay về, trên bờ đê có mây.
Thành cao nên thu tự biến mất,
Lùm cây buổi chiều trông mờ mờ.
Ngồi xát vào nhau, chim uyên ương giờ đứng dậy,
Tổ nghiêng chim trả thấy thấp.
Chớ làm cho cò trắng hoảng sợ,
Có thể kết bạn với nó ở nơi khe trong được.


(Năm 764)

Nguyên chú: “Trì tại Trương Nghi tử thành nội” 池在張儀子城內 (Ao tại trong thành Trương Nghi).

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Vùn vụt gió tỉnh rượu,
Thuyền về mây trên đê.
Thành cao thu lẩn bóng,
Lùm cây, tối đã về.
Tổ nghiện, phỉ thuý thấp.
Ngồi cạnh, uyên ương đi.
Chớ làm cò trắng sợ,
Làm bạn ở trong khe.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Gió nhanh làm tỉnh rượu ngay,
Trên đê mây có thuyền quay về bờ,.
Thành cao thu tự biến mờ,
Buổi chiều cây cỏ trông mờ mờ xa.
Uyên ương đứng sát nhau ra,
Tổ nghiêng chim trả thấy qua thấp tè.
Chớ làm cò trắng sợ e,
Kết thân có thể nơi khe trong rồi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Thuyền lướt sóng, gió làm tỉnh rượu,
Thuyền quay về mù nổi trên đê.
Thành cao thu muộn đã về,
Lùm cây rậm rạp, chiều mê mẩn đường.
Chim uyên ương chọn nơi ngồi nghỉ,
Cành le le tổ trả yên lành.
Đừng làm cò trắng hoảng kinh,
Khe xanh đó chính bạn lành vẫn quen.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Tỉnh rượu vì gió thuyền đang lướt
Trên bờ đê có chút mây mù
Trên thành cao đã tàn thu
Buổi chiều, cây cối cùng mê mẩn tình
Ngồi sát nhau uyên cùng đứng dậy
Tổ bị nghiêng chim thuý thấy gần
Đừng làm cò trắng hoảng kinh
Vì cùng là bạn nghỉ trong suối này.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời