Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
3 bài trả lời: 3 bản dịch
Từ khoá: mây (86)

Đăng bởi tôn tiền tử vào 01/05/2015 18:07

龍似瞿唐會,
江依白帝深。
終年常起峽,
每夜必通林。
收穫辭霜渚,
分明在夕岑。
高齋非一處,
秀氣豁煩襟。

 

Vân

Long tự Cù Đường hội,
Giang y Bạch Đế thâm.
Chung niên thường khởi giáp,
Mỗi dạ tất thông lâm.
Thu hoạch từ sương chử,
Phân minh tại tịch sầm.
Cao trai phi nhất xứ,
Tú khí khoát phiền khâm.

 

Dịch nghĩa

Rồng tụ giống như ở Cù Đường,
Sông sâu y hệt vùng Bạch Đế.
Mây quanh năm thường thường khởi đầu từ kẽm,
Các đêm đều vượt qua rừng.
Nó thu gom từ các bến đầy sương,
Nhưng rất quang đãng bên sườn núi vào buổi chiều.
Nơi phòng sách không phải là chỗ,
Cái vẻ đẹp của mây chỉ khiến lòng buồn lộ ra.


(Năm 767)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Rồng tụ giống Cù Đường,
Sông sâu như Bạch Đế.
Mỗi đêm ắt rừng xuyên,
Quanh năm thường kẽm ghé.
Từ bến sớm thu gom,
Nơi sườn chiều sáng loé.
Phòng sách không là nơi,
Vẻ đẹp khiến buồn tẻ.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Giống như rồng tụ Cù Đường,
Sông sâu tựa Bạch Đế dường hệt nhau.
Mây thường từ kẽm khởi đầu,
Các đêm đều vượt qua hầu rừng sâu.
Nó gom các bến sương đầy,
Buổi chiều quang đãng bên nầy sườn non.
Thư phòng không phải nơi còn,
Vẻ mây đẹp chỉ khiến lòng buồn thêm.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Rồng hội họp giống Cù Đường kẽm
Sông sâu như trong hẻm Bạch thành
Khởi đầu tự kẽm quanh năm
Mỗi đêm đều vượt qua rừng bay đi
Từ các bến đầy sương di tới
Nhưng rất quang sườn núi buổi chiều
Chẳng là một chỗ cao liêu
Vẻ mây đẹp đẽ phiền nhiều áo khăn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời