Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú
Thời kỳ: Thịnh Đường
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/04/2015 13:54

畏人

早花隨處發,
春鳥異方啼。
萬里清江上,
三年落日低。
畏人成小築,
褊性合幽棲。
門徑從榛草,
無心走馬蹄。

 

Uý nhân

Tảo hoa tuỳ xứ phát,
Xuân điểu dị phương đề.
Vạn lí thanh giang thượng,
Tam niên lạc nhật đê.
Uý nhân thành tiểu trúc,
Biển tính hợp u thê.
Môn kính tòng trăn thảo,
Vô tâm tẩu mã đề.

 

Dịch nghĩa

Hoa sớm tuỳ chỗ nở,
Oanh mùa xuân hót nơi lạ.
Trên dòng sông trong dài vạn dặm,
Ba năm rồi dưới bóng chiều tà.
Lánh người nên làm ống tiêu nhỏ,
Tính thẹn hợp với nơi ở vắng lặng.
Đường trước cửa đầy cỏ trăn,
Không để ý nên cho vó ngựa đạp lên.


(Năm 762)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Hoa sớm tuỳ chỗ nở,
Xuân nơi lạ, oanh ca.
Sông trong dài vạn dặm,
Ba năm bóng xế tà.
Dè người nên ít tiếng,
Tính hẹp hợp căn nhà.
Đường cửa đầy cỏ mọc,
Chẳng màng vó ngựa qua.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nở tuỳ hoa sớm chốn nhà,
Lạ nơi oanh hót với ca xuân về.
Dòng sông vạn dặm dài ghê,
Ba năm rồi dưới bóng quê chiều tà.
Lánh người làm nhỏ tù và,
Thẹn tình hợp với nơi nhà tịch liêu.
Trước song mọc cỏ trăn nhiều,
Vì không để ý ngựa liều đạp lên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Hoa sớm đã khắp nơi nở hết,
Chim xuân kêu ríu rít quê người.
Đường vạn dặm độc sông ngòi,
Ba năm sức xuống thấy vơi từng ngày.
Sợ người nên nhà này cất nhỏ,
Tính ta gàn thích ở thâm u.
Đường vào cỏ mọc rậm rì,
Lòng này há đợi ngựa xe đến nhà?


Nguồn: Phan Ngọc, Đỗ Phủ - Nhà thơ thánh với hơn một ngàn bài thơ, NXB Văn hoá thông tin, 2001
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hoa cũng tuỳ nơi mà nở sớm
Xuân tha hương chim đón hót chào
Sông dài vạn dặm trong veo
Ba năm trôi nổi bóng chiều riêng mang
Sợ người nên chỉ làm nhà nhỏ
Tính nóng nên hợp chỗ vắng này
Đường trước cửa cỏ mọc đầy
Tha hồ cho ngựa chạy bay đạp bừa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời