Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:16

絕句三首其三

無數春筍滿林生,
柴門密掩斷人行。
會須上番看成竹,
客至從嗔不出迎。

 

Tuyệt cú tam thủ 2 kỳ 3

Vô số xuân duẩn mãn lâm sinh,
Sài môn mật yểm đoạn nhân hành.
Hội tu thượng phiên khan thành trúc,
Khách chí tòng sân bất xuất nghinh.

 

Dịch nghĩa

Rất nhiều măng xuân trổ lên khắp rừng
Cổng cây đóng kín không cho người qua lại
Lần sau tới coi đã lớn thành trúc
Khách đến trúc nổi hờn không ra nghênh đón


(Năm 762)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Măng hóa rừng xuân, tủa mởn mơn,
Ngõ tre rậm chắn, khách dừng chơn.
Thể đành đợi ngắm măng thành trúc,
Khách đến không ra, có ý hờn!

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Măng xuân vô số mọc rừng sâu,
Dứt lối người đi đóng cổng vào.
Chờ đến bận sau măng hoá trúc,
Khách sang, giận dỗi, chẳng ra chào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Mầm nẩy trong rừng, như sao sa,
Cửa tre đóng kín, nghẽn người qua.
Chờ khi nó lớn thành bụi trúc,
Giận không tiếp khách, khi tới nhà.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Khắp núi măng xuân nhiều trổ ra,
Cổng cây đóng kín không người qua.
Lần sau đã lớn coi thành trúc,
Nổi giận không nghênh khách đến nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhiều măng khắp núi xuân ra,
Cổng cây đóng kín lại qua không người.
Lần sau lớn thành trúc rồi,
Giận sôi không đón khách chơi đến nhà.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhiều măng xuân khắp rừng đã trổ
Quây rào cây đóng cửa cấm qua
Lần sau măng lớn thành tre
Khách sang, tre giận, chẳng ra đón chào.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời