Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 7 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 19:06

絕句三首其二

水檻溫江口,
草堂石筍西。
移船先主廟,
洗藥浣花溪。

 

Tuyệt cú tam thủ 1 kỳ 2

Thuỷ hạm Ôn giang khẩu,
Thảo đường Thạch Duẩn tây.
Di thuyền Tiên Chủ miếu,
Tẩy dược Hoán Hoa khê.

 

Dịch nghĩa

Mái hiên có sàn gỗ ở cửa sông Ôn,
Nhà cỏ ở phía tây đường Thạch Duẩn.
Chèo thuyền đi thăm miếu Tiên Chủ,
Rửa cây thuốc ở suối Hoán Hoa.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Cửa sông Ôn, trong thuyền ngắm ra,
Tây Thạch Duẫn, nhà tranh của ta.
Thuyền dời bên miếu thờ Tiên Chủ,
Thảo dược rửa ngoài suối Hoán Hoa.

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Ôn Giang, thủy hạm đậu,
Tây Thạch Duẫn làm nhà.
Thuyền vượt miếu Tiên Chủ,
Thuốc phơi khe Cán Hoa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Cột thuyền nơi cửa Ôn Giang,
Tây đường Thạch Duẫn mơ màng mái tranh.
Qua Tiên Chủ miếu rêu xanh,
Cán Hoa rửa thuốc, nước lành trong veo...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Bè nổi, cửa Ôn giang,
Mái cỏ, đường Thanh Duẩn.
Miếu Tiên chủ rời thuyền,
Rửa thuốc nơi khe Hoãn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Cửa sông Ôn mái hiên sàn gỗ
Thạch Duẩn đường nhà cỏ phía tây
Suối Hoãn Hoa rửa thuốc cây
Miếu Tiên chủ viếng vào ngày rảnh rang.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mái hiên sàn gỗ cửa sông Ôn,
Thạch Duẩn phía tây nhà cỏ thôn.
Tiên Chủ chèo thuyền đi viếng miếu,
Rửa cây thuốc ở Hoán Hoa nguồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Mái hiên sàn gỗ sông Ôn,
Phía tây Thạch Duẩn trong thôn có nhà.
Chèo thuyền Tiên Chủ viếng qua,
Rửa cây thuốc ở Hoán Hoa suối nguồn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời