15.00
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 18:53

絕句四首其四

藥條藥甲潤青青
色過棕亭入草亭
苗滿空山慚取譽
根居隙地怯成形

 

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 4

Dược điều dược giáp nhuận thanh thanh,
Sắc quá tông đình nhập thảo đình.
Miêu mãn không sơn tàm thủ dự,
Căn cư khích địa khiếp thành hình.

 

Dịch nghĩa

Cành thuốc, nhánh rau đượm màu xanh xanh,
Sắc này đi từ gốc cây cọ tới tận mái tranh.
Mạ đầy nơi núi nhưng ngượng với lời khen,
Vì rễ nó ở kẽ đất lại sợ phát triển lên thành hình cây lúa.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Những cây thuốc quý non xanh.
Đẹp hơn lá cọ mái tranh lợp nhà.
Núi xuân đầy búp măng ra,
Tuổi già thẹn nghĩ đất ta hoá rừng?

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Thuốc cây thuốc vật rặc màu xanh,
Sắc vượt mái gồi lẫn mái tranh.
Núi vắng mầm non vui thẹn nhú,
Sân hiên khoảnh đất đã nên nhành.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Cành thuốc nhánh rau đẫm mầu xanh,
Sắc qua bóng cọ tới nhà tranh.
Mạ đầy núi vắng, khen mà ngượng,
Rễ nơi đất nứt ngại trổ nhành.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cành thuốc, nhánh rau đượm màu xanh,
Sắc này từ cọ tới lều tranh.
Mạ đầy nơi núi lời khen ngượng,
Vì sợ thành hình cây lúa nhanh

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhánh rau cành thuốc đượm xanh,
Sắc từ cọ tới mái tranh biếc màu.
Ngại khen mạ nơi núi đầy,
Vì e rễ đất mọc cây lúa liền.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đượm màu xanh thuốc cành thuốc cục
Sắc đi từ gốc cọ tới lều
Mầm non khắp núi lú nhiều
Rễ từ đất xấu e tiêu dáng hình.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời