Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
6 bài trả lời: 6 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:52

絕句四首其二

欲作魚梁云覆湍,
因惊四月雨聲寒。
青溪先有蛟龍窟,
竹石如山不敢安。

 

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 2

Dục tác ngư lương vân phúc thoan,
Nhân kinh tứ nguyệt vũ thanh hàn.
Thanh khê tiên hữu giao long quật,
Trúc thạch như sơn bất cảm an.

 

Dịch nghĩa

Muốn ngăn đập để bắt cá, nhưng mây cứ còn tuôn,
Lại thêm vào tháng tư tiếng mưa còn lạnh lắm.
Dưới suối trong kia còn có hang của cá sấu,
Tre với đá vững như núi nên không yên tâm làm việc đó.


(Năm 765)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Muốn là cá nước in mây,
Tháng tư còn sợ mưa đầy lạnh chăng?
Suối trong rồng ẩn đành rằng,
Đá cao trúc rậm có chăng yên bình?

15.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Muốn được ngư Lương ngược xiết dòng,
Khe xanh trước có động giao long.
Tháng tư đô đế mưa mghe lạnh,
Đá trúc như non chẳng tĩnh lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Muốn đắp bè cá, mây còn vần,
Tháng tư còn ngại mưa lạnh tuôn.
Khe trong còn có hang cá sấu,
Đá, trúc như núi, chẳng dám làm.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngăn dòng bắt cá mây còn tuôn,
Vào tháng tư mưa còn lạnh luôn.
Dưới suối trong kia hang của sấu,
Đá tre như núi chẳng yên lòng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Ngăn dòng bắt cá mây tuôn,
Tháng tư mưa vẫn còn luôn lạnh tràn.
Dưới khe có sấu trong hang,
Đá tre như núi nên càng khó yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Muốn đắp bờ để mà đơm cá
Mưa lạnh, mây lại cứ còn tuôn
Khe xanh có hang giao long
Đá tre như núi nên lòng không yên.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời