Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
7 bài trả lời: 6 bản dịch, 1 thảo luận

Đăng bởi Vanachi vào 25/10/2005 18:50

絕句四首其一

堂西長筍別開門,
塹北行椒卻背村。
梅熟許同朱老吃,
松高擬對阮生論。

 

Tuyệt cú tứ thủ kỳ 1

Đường tây trường duẫn biệt khai môn,
Tiệm bắc hành tiêu khước bội thôn.
Mai thục hứa đồng Chu lão ngật,
Tùng cao nghĩ đối Nguyễn sinh luận.

 

Dịch nghĩa

Phía tây nhà tre cao mở một cửa riêng,
Hào phía bắc có hàng tiêu quay lưng lại với thôn.
Mai chín có hứa với ông Chu Nhuyễn cùng ăn,
Thông cao định theo chàng Nguyễn bàn.


(Năm 765)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Tây dinh măng vút tưởng ngõ sang,
Nước vây bắc, núi bọc sau làng.
Hứa cùng Chu lão ăn mơ chín,
Trước tùng, noi Nguyễn lại bàn ngang!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

背: bối hay bội?

背: đọc bối, là phía sau lưng - đọc bội: nghĩa là trái (bội ước), bỏ đi, đọc thuộc lòng (bội tụng). Không biết có đúng không?

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Măng lớn bên tây vượt cửa nhà,
Hàng tiêu men bắc lối thôn ra.
Hẹn cùng Chu lão ăn mai chín,
Với Nguyễn hàn huyên dưới liễu già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Tây nhà tre cao làm cửa luôn,
Rãnh bắc hàng tiêu tách khỏi thôn.
Mai chín hẹn cùng ông Chu chén,
Thông cao định với chú Nguyễn bàn.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Nhà trúc phía tây mở cửa ra,
Hàng tiêu hào bắc quay lưng nhà.
Cùng ăn mai chín với Chu Nhuyễn,
Với Nguyễn luận bàn dưới bách già.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Phía tây nhà tre mở ra,
Hàng tiêu hào bắc lưng nhà quay thôn.
Ăn mơ Chu Nhuyễn với ông,
Luận bàn với Nguyễn bóng lồng tùng cao.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Phía tây nhà măng cao vượt cửa
Bắc hàng tiêu thôn ở sau lưng
Mai mời Chu lão ăn cùng
Thông cao nghĩ tới Nguyễn lang luận bàn.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời