Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
13 bài trả lời: 13 bản dịch
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 26/10/2005 19:02

絕句二首其一

遲日江山麗,
春風花草香。
泥融飛燕子,
沙暖睡鴛鴦。

 

Tuyệt cú nhị thủ kỳ 1

Trì nhật giang sơn lệ,
Xuân phong hoa thảo hương.
Nê dung phi yến tử,
Sa noãn thuỵ uyên ương.

 

Dịch nghĩa

Ngày dài núi sông đẹp,
Gió xuân thoảng hương thơm hoa cỏ.
Chim én ngậm bùn bay xây tổ,
Chim uyên ương ngủ say trên bãi cát ấm.


(Năm 764)

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngày êm sông núi đẹp
Gió xuân ngát cỏ hoa
Nhạn bay đồng ruộng chói
Chim ngủ bờ nước xa.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hải Đà

Ngày êm sông núi đẹp xinh
Gió xuân ngan ngát thơm tình cỏ hoa
Đồng tươi sáng, nhạn vút qua
Chim uyên bãi ấm sa đà ngủ quên.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nhượng Tống

Gió xuân hoa cỏ ngát
Ngày chậm núi sông xinh.
Cát ấm, uyên nằm ngủ...
Bùn tan, én liệng quanh.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Nhượng Tống dịch, in lần thứ 2, Nxb Văn hóa - Thông tin, Hà Nội, 1996
Văn phi sơn thuỷ vô kỳ khí,
Nhân bất phong sương vị lão tài.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Hoàng Giáp Tôn

Ngày êm non nước đẹp tươi
Gió xuân thổi ngát hương trời cỏ hoa
Bùn tan, én liệng chói lòa
Uyên ương cát ấm bờ xa ngủ vùi!

25.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Chế Lan Viên

Ngày dài sông núi đẹp,
Ánh xuân hoa cỏ thơm.
Bùn dẻo bay chim yến,
Cát ấm ngủ uyên ương.


Nguồn: Thơ Đỗ Phủ, Hoàng Trung Thông, NXB Văn Học, 1962
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phụng Hà

Ngày dài núi sông phô sắc,
Gió xuân hoa cỏ tỏa hương.
Bùn tan lượn là chim én,
Cát ấm ngủ vùi uyên ương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Mặt trời lững thững núi sông tươi,
Gió xuân hoa cỏ ngát trời hương bay.
Ngậm bùn én trở về đây,
Uyên ương cát ấm vẫn say giấc nồng.

tửu tận tình do tại
14.00
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Ngày êm cảnh vật đẹp,
Cỏ hoa nức gió xuân.
Đồng chói nhạn bay vút,
Bãi ấm chim ngủ yên.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Ngày dài, non nước đẹp ghê,
Hương thơm hoa cỏ Xuân về gió đưa.
Nhọ bùn cánh nhạn trời thưa,
Uyên ương bãi ấm cũng vừa ngủ yên...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ngày dài núi sông đẹp
Gió đưa hoa cỏ hương
Én ngậm bùn bay lượn
Cát ấm ngủ uyên ương.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời

Trang trong tổng số 2 trang (13 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối