Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Thịnh Đường
9 bài trả lời: 9 bản dịch

Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 02:04, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 10/03/2008 22:27

絕句漫興其八

舍西柔桑葉可拈,
江畔細麥復纖纖。
人生幾何春已夏,
不放香醪如蜜甜。

 

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 8

Xá tây nhu tang diệp khả niêm,
Giang bạn tế mạch phúc tiêm tiêm.
Nhân sinh kỷ hà xuân dĩ hạ,
Bất phóng hương dao như mật điềm.

 

Dịch nghĩa

Lá dâu mềm ở phía tây nhà đã có thể hái được,
Bên sông lúa đã lên nho nhỏ.
Đời người có được bao lâu, xuân đã chuyển sang hè,
Chớ bỏ đi thứ rượu thơm ngọt như mật.


(Năm 761)

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (9 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Nam Long

Lá dâu bên đoài đã tới thì,
Lúa mạch bờ sông trổ li ti.
Đời người mấy chốc xuân rồi hạ,
Hương rượu ngọt ngào chớ bỏ đi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Điệp luyến hoa

Dâu mềm tây vách hái đi thôi,
Nho nhỏ lúa lên ở bãi bồi.
Đời người ngắn ngủi, xuân rồi hạ,
Rượu mật hương thơm, chớ bỏ hoài.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của mailang

Dâu lả hiên tây hái đúng kỳ,
Bên sông mầm mạch bén li ti.
Đời người thoáng chốc xuân rồi hạ,
Men rượu ngọt ngào chớ bỏ đi.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trần Trọng San

Nhà cỏ dâu mềm, hái được lá,
Bên sông lúa nhỏ lại lao xao.
Đời người mấy nả, xuân rồi hạ,
Chớ bỏ hương thơm rượu ngọt ngào.

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phan Ngọc

Phía tây lá dâu mềm tươi lạ,
Bờ sông mạnh nhỏ đã xanh rờn.
Đời người có bao? Xuân chuyển hạ,
Rượu ngon như mật lẽ nào quên?

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Anh Nguyên

Tây nhà, dâu hái đi nào,
Bên sông, lúa mạch cũng cao dần dần.
Đời, xuân rồi hạ, rất gần,
Chớ nên bỏ rượu đầy phần ngọt, thơm...

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Phạm Doanh

Lá dâu cạnh mái hái được rồi,
Bên sông mạch nhỏ cũng đâm chồi.
Đời người bao đợt xuân rồi hạ,
Rượu ngọt như mật chẳng toả hơi!

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lá dâu mềm hiên tây hái được rồi
Ruộng bên sông lúa mạch đâm mầm mới
Đời bao lâu? Như xuân qua hạ tới
Rượu đục đây, chớ bỏ, vẫn ngọt thôi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Dâu mượt hiên tây hái đến kỳ
Bờ sông lúa mạch ngọn li ti
Đời người mấy chốc xuân liền hạ
Rượu ngọt thơm nồng chớ bỏ đi

Chưa có đánh giá nào
Trả lời